layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

I. sz. gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi, területi ell

Hirdető felhasználó: Barcs Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Barcs Város I. számú gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására,
területi ellátási kötelezettséggel.

A tevékenység magában foglalja a központi ügyeleti szolgálatban való részvételt is, mely egyben a feladatellátásra megállapodás alapján igényt tartó települések ellátását is jelenti.

A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. A pályázónak meg kell felelnie a működtetési jog engedélyezési feltételeinek.

Pályázati feltételek:
- a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- képesítést tartalmazó oklevél másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
- nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egyéni vagy társas vállalkozóként ),
- MOK tagsági igazolás.
Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint.
Igény esetén az Önkormányzat bérlakást biztosít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 1.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (7570. Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat a Barcs I. számú gyermekorvosi körzet működtetésére” szöveget.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A praxis betölthető: 2018. január 1-jétől

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Barcs Város Polgármesterétől személyesen, vagy a 06-82/462-459-es telefonszámon
vagy Barcs Város Címzetes Főjegyzőjétől személyesen, vagy a 06-82/ 565-961-es telefonszámon.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt.”

A pályázat közzétételre kerül:
- Országos Alapellátási Intézet honlapján,
- Híd TV Képújság,
- Barcs város honlapja (www. barcs.hu),
- Somogy -és Baranya megyei napilapban

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Barcs Város Önkormányzata
Település: Barcs
Telefon: 82/565-961
E-mail: Email Küldése