layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Látrány Község Önkormányzata háziorvost keres

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1613
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi
Hirdető felhasználó: Látrány Község Önkormányzata
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1613
Ellátandó települések száma: Több település (Látrány, Visz)
Pályázati feltételek: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben,
valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- MOK tagsági igazolás
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez címezve (8681 Látrány, Rákóczi u. 69.) A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kelemen Ferenc polgármester nyújt a 06/30/9483750 telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Látrány Község Önkormányzata, mint székhely, illetve Visz Község Önkormányzatai, mint háziorvosi körzethez tartozó települések pályázatot hirdetnek Látrány, Visz község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Munkavégzés helye: 8681 Látrány, Rákóczi u., 8681 Visz szám alatt lévő orvosi rendelők.

A praxis betöltésének kezdeti időpontja, tartama: a szükséges engedélyezési eljárást követően határozatlan időtartamra.


Egyéb információk:
- a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
- a háziorvosi körzet lakosságszáma 2016. januári állapot szerint: 1613 fő.
- az önkormányzatok a feladat ellátásához a rendelő helyiségeket, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítják, a rendelők fenntartásának költsége a feladatot ellátót terhelik.
- az önkormányzatok fenntartják azon jogát, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonják, a pályázati eljárást megszüntessék.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-el (jogutódjával) kötött finanszírozási szerződés szerint.
Kapcsolat
Hirdető pontos megnevezése: Látrány Község Önkormányzata
Település: Látrány
Telefon: 06 85 327-106
E-mail: polgarmester@latrany.hu
titkarsag@latrany.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal
Település: Látrány
Telefon: 85-327-106
E-mail: Email Küldése