layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Keszthely-VII. sz. fogorvosi körzet

Hirdető felhasználó: Nyári Emőke

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1525
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a VII. számú fogorvosi körzet vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező működtetésére
1.) Pályázati feltételek:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EÜM rendelet szerinti képesítési előírásoknak való megfelelés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
- büntetlen előélet.

2.) Pályázathoz csatolni kell:
- a pályázati feltételeknél meghatározott iskolai végzettséget igazoló okmány hiteles másolatát,
- önéletrajzot, ezen belül részletes szakmai életrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- egyéb végzettséget, szakvizsgákat igazoló okiratok másolatát.
- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint képviselő-testület általi tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e. (Amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra.)
- A pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekintsenek.
- A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumokat.


3.) A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
- a feladatellátás vállalkozási formában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján saját rendelőben történik.
- az önkormányzat fenntartja a körzetek újraelosztásának a jogát, azzal, hogy a meghirdetett körzethez tartozó ellátottak száma a döntést követően nem csökken.
- a körzet 2018. június 1. napjától tartósan betöltetlennek minősül.

4.) A megbízás időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól, az álláshely az elbírálást követően 2018. június 1. napjától betölthető.


5.) A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 9. 15 óra.
A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.
6.) A pályázat benyújtásának helye:
A személyesen benyújtott pályázatokat Keszthely Város Polgármesteréhez (8360 Keszthely, Fő tér 1.,) lehet benyújtani munkanapokon ügyfélfogadási időben.


7.) A pályázat benyújtásával kapcsolatos további előírások:
A pályázatokat írásban 1 példányban kell sértetlen, zárt borítékban benyújtani, illetve postára adni. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi jeligét: „VII. sz. fogorvosi körzet”
A pályázatokra az alábbi címet kell feltüntetni: Keszthely Város Polgármestere 8360 Keszthely, Fő tér 1.


8.) A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő ülésen dönt. Az időpontról a pályázók az ülést megelőző 3 nappal meghívóval értesülnek.


9.) A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalnál Dr. Skoda Lilla osztályvezetőnél 06-83-505-507-es, vagy az Alapellátási Intézetben Dr. Pápai Bernadett intézményvezetőnél 06-83-515-063-as telefonszámon kérhető.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Település: Keszthely
Telefon: 06-83-505-504
E-mail: Email Küldése