layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Pályázat fogorvosi praxis betöltésére

Hirdető felhasználó: Szihalom Községi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3829
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet Szihalom község, Mezőszemere község, Egerfarmos község fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására.

Pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Szihalom Községi Önkormányzat
3377 Szihalom, Hunyadi út 78.

Munkavégzés helye:
Egészségügyi Központ, Fogorvosi rendelő
3377 Szihalom, Hunyadi út 76.

Pályázati feltételek:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv.
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) Eü.M. rendeletben előírt feltételek megléte.
- vállalkozás formájában, esetleg közalkalmazotti jogviszonyban (Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXI. törvény.)

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- részletes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, szakirányú végzettséget tanúsító okirat másolata
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint.
- közalkalmazotti kinevezés esetén a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXI. tv. alapján

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Szihalom Községi Önkormányzat címére (3377 Szihalom, Hunyadi út 78.) Szihalom község polgármesterének címezve. A borítékon fel kell tüntetni "Fogorvosi pályázat". A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés-

Feladatellátás kezdete:
Feladatellátási szerződés megkötésén követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó paxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt, melyben a felek a működés és üzemeltetés feltételeit rögzítik.
Közalkalmazotti kinevezés esetén 2018. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Bóta József Sándor polgármestertől a 0630/9501501 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Szihalom Községi Önkormányzat
Település: Szihalom
Telefon: 36/492-000
E-mail: Email Küldése