layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

http://www.oali.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifÖnkormányzat hirdet


26 Találatok: 1 - 20 / 26


házi gyermekorvost keresünk

Hirdető felhasználó: Varadi Orsolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1000
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi praxis betöltésére a 1201 Budapest, Vas Gereben utcában működő rendelőjébe. A kerületben központi ügyeleti szolgálat működik. Várjuk azon elkötelezett szakemberek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:


• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás,
• egészségügyi alkalmasság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.04.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.05.11
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, előre egyeztetett időpontban (Tel.: 289-25-11) Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán Budapest, XX. Kossuth Lajos tér 1. fszt. 8.

Postai úton, Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály, Schmidtné Buda Andrea osztályvezető részére 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

A borítékon kérjük feltüntetni: "házi gyermekorvosi pályázat"
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.03.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A megbízás időtartama határozatlan idő. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át.

További információ:
Dr. Váradi Orsolya
E-mail: varadi.orsolya@pesterzsebet.hu
Tel.: 283-0640

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkorm.
Település: Budapest
Telefon: 289-2511
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás II. sz.háziorvosi körzet betöltésére

Hirdető felhasználó: Békéssámson Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1017
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
8. a II. számú háziorvosi körzetben jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő ápoló a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatásának vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a II. számú háziorvosi körzet jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápolójának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatását vállalja,
10. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
13. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
Postai cím: Békéssámson Község Önkormányzata 5946 Békéssámson Hősök tere 10-12. Személyesen: Zámbori Tamás polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zámbori Tamás polgármester nyújt a 06-20-569-2474-os telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Békéssámson Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Békéssámson II. számú vegyes háziorvosi körzetének ellátására.A praxis 2016. november 01. napjától betöltetlen.
A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa látja el Békéssámson község közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat.( két köznevelési intézményben: óvoda, általános iskola)
A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik. A jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápoló továbbfoglalkoztatását a pályázónak vállalnia kell.
Szolgálati lakás igény szerint biztosított.
A II. számú körzet háziorvosa helyettesítését a I. számú háziorvosi körzet háziorvosa a feladat-ellátási szerződése alapján ellátja.
A II. számú körzet háziorvosának vállalni szükséges a I. számú háziorvosi körzet háziorvosának helyettesítését.
A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa felkérés esetén köteles részt venni az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett központi orvosi ügyelet munkájában.
A feladatellátás helye: 5946 Békéssámson Szabadság tér 1.
Az önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba.Az önkormányzat átvállalja az egészségügyi szolgáltató helyett a rendelő fűtési költségeit, a víz-és csatornadíjat, valamint a takarító munkabérét és járulékait.
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Békéssámson Község Önkormányzata
Település: Békéssámson
Telefon: +36/20/569-2474
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás háziorvosi álláshelyre Sellye I. számú há

Hirdető felhasználó: Sellye Város Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1605
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Az állás betöltésének feltételei:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
• a praxis vállalkozói formában való működtetése,
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás,
• Orvosok Országos Nyilvántartásába vétel igazolása,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:
• végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
• részletes szakmai önéletrajz,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
• vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata,
• vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervéhez,
• - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.03.31.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Sellye Város Polgármesterének címezve: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
A borítékra kérjük feltüntetni: „ Háziorvosi pályázat”. Egyéb információt Nagy Attila polgármester nyújt a +06-20/594-4666 telefonszámon, illetve dr. Szalóky Ildikó jegyző nyújt: a +06-73/580-900 telefonszám 12-es mellékén, vagy a jegyzo@sellye.hu e-mail címen.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.05.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás háziorvosi álláshelyre
Sellye Város Önkormányzata és Marócsa község Önkormányzata pályázatot hirdetnek a
Sellye I. számú háziorvosi körzet
Sellye rendeletben meghatározott településrésze és Marócsa település területe vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott, betöltetlen - I. számú felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosi feladatainak vállalkozói formájában való ellátására az alábbi tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe:
• háziorvosi rendelő Ormánság Egészségközpont, 7960 Sellye, Bodonyi N. u. 1/A.

Ellátandó települések és lakosságszáma:
• Sellye I. körzet lakossága : 1525
• Marócsa község és lakosságszáma: 80 fő

Rendelkezésre állás: munkanapokon 8-15 óráig.

Ellátandó feladatok:
• felnőtt háziorvosi körzet feladatainak teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel

Egyéb tudnivalók:

A megbízás időtartama: határozatlan idő. A nyertes pályázóval kötött, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítő feladat-ellátási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az Önkormányzatok térítésmentesen adják át a szükséges szerződések megkötése alapján. A nyertes pályázó részére Sellye Város Önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
A Képviselő-testületek fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsák.
A pályázat elbírálása:
A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követően a Képviselő-testületek együttes ülésén történik.

Nagy Attila
polgármester

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Sellye Város Önkormányzat
Település: Sellye
Telefon: 73/580-900
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi körzet vállalkozási formában történő mű

Hirdető felhasználó: Jobbágyi Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2105
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - büntetlen előélet,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerin a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatát Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.03.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.04.16
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton kell benyújtani Jobbágyi Község Önkormányzata polgármesterének címezve (Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István polgármester, 3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.).
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.05.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A feladat ellátásának helye: Háziorvosi Rendelő - 3063 Jobbágyi Bencsik utca 5.

A feladat-ellátás módja:
A jobbágyi háziorvosi körzet vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, csecsemővédelmi tanácsadás, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétel.
A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Pásztó Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a háziorvos nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.

Igény esetén szolgálati lakás biztosítása lehetséges.

Tájékoztatást Schoblocher István polgármester a 32/475-201-es telefonszámon nyújt.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Jobbágyi Község Önkormányzata
Település: Jobbágyi
Telefon: 32/475-201
E-mail: Email Küldése

Fogorvosi praxis Csákánydoroszló

Hirdető felhasználó: Horváth István

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Csákánydoroszló fogászati körzetében területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – vállalkozási formában történő ellátására.
A feladatellátás kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
A feladatellátás helye: 9919 Csákánydoroszló, Vasút u. 33. szám alatt található fogászati rendelő

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
- a fogászati helyiség és váróteremben lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja (9919 Csákánydoroszló, Vasút u.33.) azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelőre és a váróteremre arányosan eső, annak használatával együtt járó, a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeit,

A fogorvosi körzet területi leírása:
- a I.számú fogorvosi körzethez tartozó települések megnevezését az önkormányzat 6/2016. (V.03.) rendeletének 2. sz. melléklete tartalmazza.
- oktatási és nevelési intézményeinek egészségügyi ellátása:
Csaba József Általános Iskola (9919 Csákánydoroszló, vasút u. 31.)
Csaba József ÁMK Óvoda (9919 Csákánydoroszló, József Attila u. 6.)
- a feladatellátás finanszírozása: a fogorvosi feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján történik.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: dr. Stepics Anita jegyzőtől, telefonszáma: (06) 94/592929.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- felsőfokú (egyetemi) végzettség, általános orvosi szakképzettség,
- a pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja,
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvos, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi tevékenység gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
- vállalkozás keretében történő működtetés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
- érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
- egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
- igazolás a működtetési jog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Csákánydoroszló Község Önkormányzata (9919 Csákánydoroszló, Fő u.39.) Horváth István polgármesternek.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Horváth István
Település: Csákánydoroszló
Telefon: 94/542-002
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvosi praxis betöltésére szóló pályázat

Hirdető felhasználó: Lovas Katalin

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 900
Pályázati feltételek: A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat pályázatot hirdet jelenleg tartós helyettesítéssel ellátott, területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi praxis betöltésére a XIII. kerület centrumában, megújuló részen. A kerületben központi ügyeleti szolgálat működik. A körzet gyermek lakosságának száma kb. 900 fő. Szakmai programmal rendelkező, munkájuk iránt elkötelezett orvosok jelentkezését várjuk. Az alkalmazás feltétele orvosi diploma, érvényes szakvizsga, három hónapnál nem régebbi, teljes körű, közalkalmazottak foglalkoztatásához előírt hatósági erkölcsi bizonyítvány, MOK tagság, egészségügyi alkalmasság. A praxissal kapcsolatban további információt nyújt dr. Siller György közigazgatási vezető a 06-1-452-4207-es telefonszámon.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: orvosi diploma és érvényes szakvizsga másolata, három hónapnál nem régebbi, teljes körű, közalkalmazottak foglalkoztatásához előírt hatósági erkölcsi bizonyítvány, MOK tagság igazolása, egészségügyi alkalmasság igazolása, nyilatkozat arról, hogy az anyagot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: személyesen, előre egyeztetett időpontban, vagy e-mailen: titkarsag@euszolg13.hu , vagy postán: Dr. Hertzka Péter ügyvezető igazgatónak címezve XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Szegedi út 17., a borítékon kérjük feltüntetni: Házi gyermekorvosi praxis betöltésére szóló pályázati anyag
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat
Település: Budapest
Telefon: 06-1-452-4201
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi pályázat Kenderes

Hirdető felhasználó: Kenderes Városi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1624
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. évi törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
- Büntetlen előélet,
- Saját személygépjármű használata.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,
- Részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás,
- A pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.03.01
A pályázat benyújtásának módja: A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Kenderes Városi Önkormányzat címére „háziorvosi pályázat” megjelöléssel: 5331 Kenderes, Szent István út 56. A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Pádár Lászlóné polgármestertől a 06-56-328-109 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.

Elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követő legközelebbi képviselő-testületi ülés.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.02.19
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Egyéb információk:
- a praxisjog felett az önkormányzat 2017. március 1-től rendelkezik (tartósan betöltetlen – pályázható összeg 12 millió forint),
- a háziorvosi ellátást végző az ügyeleti ellátásban részt vehet, de nem kötelező,
- ellátandó körzet lakosságszáma 1624 fő,
- az önkormányzat szépen felújított, ingyenes szolgálati lakás és rendelő használatot biztosít,
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli,
- az asszisztenciát az önkormányzat biztosítja,
- a település történelmi jelentőségét emelik azok a csodálatos középületek – Horthy kastély, Vasútállomás, Posta, iskola épületek, Városháza – melyekre 2018. évben 6 milliárd forint forrást biztosít a kormány.

Ellátandó feladat:
Háziorvosi tevékenység ellátása Kenderes I. számú körzetében. A tevékenység vállalkozó háziorvosként, vagy közalkalmazottként látható el.

Munkavégzés helye:
5331 Kenderes, Szent István út 59.

Foglalkoztatás jellege: megállapodás szerint.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kenderes Városi Önkormányzat
Település: Kenderes
Telefon: 06-56-328-109
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvosi körzet - térítésmentes praxisjoggal

Hirdető felhasználó: Pápa Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés)
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.03.09
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „5. sz. Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06-89-515-003 telefonszámon munkaidőben, vagy azon kívül a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.04.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Pápa Város 5. sz. házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
- vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában,
- ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel,
- az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
ellátása a NEAK-al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján

A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.
A körzet 12 hónapja betöltetlen, így a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt letelepedési támogatás igényelhető rá. (12.000.000,-Ft )

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pápa Város Önkormányzata
Település: Pápa
Telefon: 306480846
E-mail: Email Küldése

gyermekorvosi körzet 20 M forintos letelepedési támogatással

Hirdető felhasználó: Pápa Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés)
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.03.09
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „4. sz. Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 9.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.04.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Ellátandó feladatkör:
- Pápa Város 4. sz. házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
- vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában,
- ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel,
- az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
ellátása az OEP-el kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján

A körzet több, mint 60 hónapja betöltetlen, így a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt letelepedési támogatás igényelhető rá. (20.000.000,-Ft )

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pápa Város Önkormányzata
Település: Pápa
Telefon: 306480846
E-mail: Email Küldése

Vállalkozó orvos

Hirdető felhasználó: Szabó Zsuzsanna

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 120
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázat
Intézményi orvos


Vállalkozó orvosi jogviszony időtartama: Határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: heti 2x 3 óra
Munkavégzés helye: 1115 Budapest, Bánk bán utca15-20.

Munkakörbe tartozó feladatok:

Intézményünk Bánk bán utcai telephelyére érkező ellátottak anamnézis, státusz felvétele, 120 fő ellátott személyes vizsgálata, gyógykezelése meghatározott rendben és rendszerben.
Intézményi elektronikus dokumentációs rendszer –ellátotti státuszok, gyógyszeres terápia- naprakész vezetése.
Havi gyógyszerek felírása, diétás étrendek, gyógytorna, szakápolási feladatok elrendelése, azok teljesülésének kontrollálása.
Ellátottak szakorvosi rendelésekre történő beutalásaival kapcsolatos ügyintézés (beutaló írás, betegszállító utalvány kiállítása).

Pályázati feltételek: Háziorvosi-, és vagy belgyógyászati szakorvosi diploma
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Előny: Idősellátásban szerzett tapasztalat.
3 év gyógyítás területén szerzett gyakorlat.

Szükséges Iratok: Részletes, fényképes szakmai önéletrajz.
Végzettséget/szakképzettséget igazoló oklevél másolata.
Kontakt személy: Szabó Zsuzsanna +36-30/670-7364
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, Oklevél, Szakvizsga bizonyítvány, MOK tagság, Érvényes felelősség biztosítás, Működési nyilvántartási igazolás, Erkölcsi bizonyítvány ( szerződéskötéskor).
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.02.28
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.02.28
A pályázat benyújtásának módja: Írásban, e-mailben: igazgato@kamerdo.hu
Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.03.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Szabó Zsuzsanna
Település: XI. ker. Budapest
Telefon: +36306707364
E-mail: Email Küldése

FOGORVOSI PRAXIS - TISZAKÉCSKE

Hirdető felhasználó: Ézsiásné Varga Andrea

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: -büntetlen előélet,
-a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
-egyéni vállalkozói nyilvántartási szám vagy cégbejegyzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -orvosi diploma és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
-egészségügyi alkalmassági igazoló okmány másolata,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
-részletes szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
-egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolati példánya, társas vállalkozás esetén 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat,
-praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya,
-pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
-a pályázó arról szóló nyilatkozta, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.02.19
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.02.22
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton kell benyújtani, Tiszakécske Város Önkormányzata részére címezve (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „FOGORVOS”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.03.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen történik. Tiszakécske Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet szabályai szerint az egészségügyi szolgáltatónak az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
Az önkormányzat bérlakás lehetőségét biztosítja.
Egyéb információ a +36-76/542-016 vagy a +36-76/441-321 telefonszámon, valamint a polgmester@tiszakecske.hu címen kérhető.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Ézsiásné Varga Andrea
Település: Tiszakécske
Telefon: +36-76/542-016
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvos

Hirdető felhasználó: Abony Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 474
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM. rendeletben előírt képesítés és az ott, valamint a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
- cselekvőképesség,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság


Előnyt jelent:
- Házi gyermekorvosi (körzeti orvosi) területen szerzett legalább 2 éves gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

- egészségügyi alkalmassági igazolás,

- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

- a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás
esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,

- a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,

- nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,

- nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.03.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.04.30
A pályázat benyújtásának módja: - A pályázatot postai úton „Házi gyermekorvosi pályázat”megjelöléssel ellátva Abony Város Polgármesteréhez kell benyújtani (Abony Város Önkormányzat Polgármestere 2700 Abony, Kossuth tér 1.)
- Személyesen Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, 2740 Abony, Kossuth tér
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.06.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Jogviszony jellege: Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

A munkavégzés helye:Pest megye, 2740,Abony, Újszászi út 21-23.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A házi gyermekorvos munkakör betöltése megbízási jogviszonyban, megbízási szerződés alapján történik. A praxisjog az önkormányzattal történő megállapodás megkötése útján ingyenesen megszerezhető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nyújt, a 06-53-360-135 telefonszámon.
Szolgálati lakás megoldható.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Abony Város Önkormányzata
Település: Abony
Telefon: 53/360-135
E-mail: Email Küldése

Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság rendőrorvost keres

Hirdető felhasználó: Dr. Zombor-Marx Helga

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1000
Pályázati feltételek: VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLATPublikálást engedélyezem:

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály

szakorvos

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. utca 2.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Ellátja a hivatásos és közalkalmazotti állomány gyógyító, megelőző alapellátó orvosi tevékenységet. A BM normák alapján részt vesz a szűrővizsgálatok és a közegészségügyi-járványügyi alapfeladatok elvégzésében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Egyetem, általános orvosi diploma és az alábbiakban felsorolt szakvizsga
valamelyike: háziorvostan, foglalkozás-orvostan, honvéd-, katasztrófa-és rendvédelem orvostan, repülőorvostan, belgyógyász szakvizsga,
 bűntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
 érvényes működési nyilvántartás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 legalább 1 év hasonló jellegű munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 Felhasználói szintű orvosi rendelésen használt számítógépes programok ismerete,
 idegen nyelvtudás
 MS office irodai alkalmazások
 B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 önéletrajz elérhetőségekkel, iskolai végzettségekről szóló bizonyítványok másolata,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárásban történő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. április 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Zombor-Marx Helga r. ezredes nyújt, a 88/428-022/12-06-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton dr. Zombor-Marx Helga r. ezredes részére a marxh@veszprem.police.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan
Veszprém, 2018. február 22.
Dr. Zombor-Marx Helga r. ezredes
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 önéletrajz elérhetőségekkel, iskolai végzettségekről szóló bizonyítványok másolata,
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.02.21
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton dr. Zombor-Marx Helga r. ezredes részére a marxh@veszprem.police.hu E-mail címen keresztül
Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Közalkalmazotti
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Zombor-Marx Helga
Település: Veszprém
Telefon: 88/428-022/12-06
E-mail: Email Küldése

Gyermekorvosi praxisjog átadó

Hirdető felhasználó: dr.Molnár Andor

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1300
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek:  orvos egyetemi végzettség
 a 4/2000.(II.25.) EÜM. rendelet 11.§.-a szerinti szakképesítés,
 a 313/2011.(XII.23.) korm. rendelet szerinti feltételek megléte
 büntetlen előélet
 cselekvő képesség
 a működtetési jog engedélyezési feltételeinek megléte
 MOK tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  részletes fényképes személyi és szakmai önéletrajz
 a végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata
 a működtetési jog meglétének vagy az államigazgatási szerv által a működtetési jog engedélyezési feltételeinek igazolása
 MOK kamarai tagság igazolása
 nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
 nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be
 Vállalkozói formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.03.25
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.03.29
A pályázat benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Városi Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (2360 Gyál, József Attila u.1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: ”pályázat gyermek háziorvosi állásra”

 Személyesen: 2360 Gyál, József Attila u.1.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. május 01.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A praxisba bejelentkezettek száma 1300 fő.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.
Felújított rendelő, megoldott központi ügyelet.
Az állás betölthető közalkalmazotti vagy vállalkozói formában
az Önkormányzattal kötött feladat-átadási szerződéssel

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Település: 2360 Gyál, József Attila utca 1.
Telefon: +36-30-921-7753
E-mail: Email Küldése

6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.

Hirdető felhasználó: Derekegyház Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1538
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EÜM rendeletben előírt feltételek megléte.Büntetlen előélet, cselekvőképesség, Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolatok,
- háziorvosi feladat ellátására vonatkozó alkalmasságot igazoló okirat másolatok, háziorvos szakmai gyakorlat igazolására alkalmas irat,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hozzájárulás a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához,
- pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához,
- amennyiben a feladat ellátását vállalkozás keretében kívánja végezni, a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállakozás esetén az alapító okirat/alapszabály és a cégbíróság bejegyzést igazoló okirat) hiteles másolatát is csatolni szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat postai úton Derekegyház Község Önkormányzata címére: 6621 Derekegyház, Kossuth utca 4. számra történő megküldésével, vagy személyesen az Önkormányzatnál 1 példányban zárt borítékban nyújtható be. Kérjük a borítékon feltüntetni: "háziorvosi pályázat"
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Rezidensek jelentkezését is várjuk, mivel a mentorálás helyben megoldott.
További részletes információ kérhető Szabó István polgármestertől a 0630/3032220, és 63/453003 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Derekegyház Község Önkormányzata
Település: Derekegyház
Telefon: 0663453003
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvos

Hirdető felhasználó: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1778
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - Egyetem – csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, orvosi kamarai tagság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- házi gyermekorvosi munkakörben betöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
- nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.03.01
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.03.29
A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázat Hajdúhadház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 638/2018, valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.
- Személyesen Csáfordi Dénes polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbír. után azonnal
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A jogviszony időtartama: határozatlan idejű megbízási jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 9. szám

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Hajdúhadház II. számú házi gyermekorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel a jogszabályban meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátása, az ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel.

Díjazás: megegyezés szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A házi gyermekorvos munkakör betöltése megbízási jogviszonyban, megbízási szerződés alapján történne. A praxisjog az önkormányzattal történő megállapodás megkötése útján ingyenesen megszerezhető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszló Tamás nyújt, a 06-30-229-4440-es telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Hajdúhadház Város Önkormányzata
Település: Hajdúhadház
Telefon: 06-30-229-4440
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi álláspályázat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1357
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott orvosi végzettség, szakképesítés,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
- cselekvőképesség,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz (gazdasági társaság pályázó esetén megjelölve, ki fogja személyesen ellátni a praxist),
- a diploma és a végzettséget igazoló okiratok másolata,
- külföldön szerzett diploma esetén a honosításról (magyarországi elismerésről) szóló határozat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy: büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.02.28
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot „Pályázat háziorvosi állásra” megjelöléssel Gergely Zoltán polgármesternek címezve (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) kell személyesen, postai kézbesítés útján vagy e-mailen (titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu) benyújtani.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A praxis térítésmentesen vehető át az Önkormányzattól. A pályázatokat a benyújtási határidő leteltét követően a soron következő ülésén Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Jászárokszállás Város Önkormányzata
Település: Jászárokszállás
Telefon: 06-57-531-050
E-mail: Email Küldése

háziorvosi álláshelyre pályázat

Hirdető felhasználó: Gelse Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1980
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Gelse Község Önkormányzata pályázatot hirdet
a Gelsei háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására

Ellátandó lakosságszám: 1980 fő
Ellátandó települések száma: 4
Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- OONY-ba vétel igazolása,
- a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolását,
- háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya;
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak;
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
- részletes személyi és szakmai önéletrajzot fényképpel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- kamarai és OONY-ba vétel igazolása
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére, egyéni vállalkozásról igazolás vagy cégkivonat,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban résztvevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 15 nap
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen Szegedi Ferenc Gelse Község Polgármesterénél (8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A feladat ellátásának helye: 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 93. szám alatt található háziorvosi rendelő.

A praxis ellátásának módja: vállalkozási formában történő működtetés, területi ellátási kötelezettséggel.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése estén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.
A praxis finanszírozása: a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
Bővebb információt: László Piroska jegyző nyújt a 93/560-001-es telefonszámon vagy a korjegyzo@gelse.hu e-mail címen.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Gelse Község Önkormányzata
Település: Gelse
Telefon: 06 93/560-001
E-mail: Email Küldése

Kiskőrösi 4. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátása

Hirdető felhasználó: Kiskőrös Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2954
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
• egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• egészségi alkalmasság igazolása,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
• nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék,
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „4. számú körzet fogorvosi pályázata”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 4. számú felnőtt fogorvosi alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik, a körzet tartósan betöltetlen.
- szolgálati lakás megoldható
- rendelőhelyiség biztosított
- a feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök igény esetén rendelkezésre állnak
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.
Megjegyzés Körzetmódosítás miatt a 4. számú körzet 2018. április 30. napjával megszűnik.A körzet területe az 1. és 2. számú körzetekhez kerül.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kiskőrös Város Önkormányzata
Település: Kiskőrös
Telefon: 70/4532522
E-mail: Email Küldése

Kiskőrösi 2. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátása

Hirdető felhasználó: Kiskőrös Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2960
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
• egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• egészségi alkalmasság igazolása,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
• nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék,
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „2. számú körzet fogorvosi pályázata”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 2. számú felnőtt fogorvosi alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik. A körzet tartósan betöltetlen.
- szolgálati lakás megoldható
- rendelőhelyiség biztosított
- a feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök rendelkezésre állnak
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.
Megjegyzés: Körzetmódosítás miatt 2018. május 1. napjától a 2. számú felnőtt fogorvosi körzet lakosságszáma:4195 fő lesz

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kiskőrös Város Önkormányzata
Település: Kiskőrös
Telefon: 70/4532522
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com