layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

http://www.oali.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifÖnkormányzat hirdet


42 Találatok: 1 - 20 / 42


Pályázat Akasztó Község fogorvosi alapellátására

Hirdető felhasználó: Akasztó Önkorányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3381
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: Fogorvosi diploma
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Egészségügyi alkalmasság
A háziorvosi,házi gyerekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi törvény,e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakirányú iskolai végzettséget,szakképesítést igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
részletes szakmai önéletrajz
egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
igazolás a működési nyilvántartásba vételről
a vállalkozás meglétét igazoló okirat másolata (egyéni vállalkozói igazolvány vagy
igazolás,társasági szerződés,cégbírósági végzés)
nyilatkozat arról,hogy pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges tárgyi
feltételeket (eszközöket) biztosítja.
nyilatkozat arról,hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati
anyagát és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
nyilatkozat arról,hogy hozzájárul a pályázata nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.07.25.
A pályázat benyújtásának módja: Akasztó Község Önkormányzata polgármesterének címezve (Suhajda Antal,6221 Akasztó ,Fő utca 40.) személyesen vagy postai úton.A zárt borítékra kérjük feltüntetni:"fogorvosi pályázat"
Felvilágosítás kérhető: Suhajda Antal polgármestertől a 06/78-451-011 és 0620/398-8113 telefonszámokon vagy személyesen 6221 Akasztó Fő utca 40. szám alatt a Polgármesteri Hivatalban , 6. számú irodában.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.08.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Az önkormányzat a működési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani.Az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő fogorvosi alapellátás a NEAK- kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.Az egészségügyi vállalkozásnak vállalni kell a szerződés megkötését követő 5 éven át az adott fogorvosi körzetre vonatkozó fogorvosi feladatok ellátását.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Akasztó Község Önkorányzata
Település: Akasztó
Telefon: 06/78-451-011
E-mail: Email Küldése

Pályázati hirdetmény

Hirdető felhasználó: Aszódi Éva

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 559
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
• büntetlen előélet
• Magyar Orvosi Kamarai tagság
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
• szakmai önéletrajz,
• Magyar Orvos kamarai tagság igazolása
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
• a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.10
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.08.17
A pályázat benyújtásának módja: Egy példányban postai úton Babák Mihály polgármesternek (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „Gyermekorvosi pályázat 2. számú körzetre”
További információt: Dr. Melis János címzetes főjegyző nyújt a 66/311-122-es telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.09.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Szarvas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szarvas, 2. számú egy településrészt érintő körzet - 2017.05.01. napjától betöltetlen, helyettesítéssel ellátott - gyermekorvosi feladatainak ellátásra. Előnyben részesül a vállalkozási jogviszonyban történő feladatellátás, de megoldható közalkalmazotti jogviszonnyal is.
A feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel jár.
Az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Szarvas Város Önkormányzata
Település: Szarvas
Telefon: 66/311-122
E-mail: Email Küldése

házi gyermekorvost keresünk

Hirdető felhasználó: Varadi Orsolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1000
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: TÉRÍTÉSMENTES PRAXIS házi gyermekorvost keresünk
Hirdető felhasználó: Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1000
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte:
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- magyar állampolgárság;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;
- szakmai önéletrajz;
- nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
- a pályázó nyilatkozata, hogy más körzetre vonatkozó praxisjoggal nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisjoggal, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztálya részére (1201 Budapest, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi körzet pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.02.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A praxisjog sikeres pályázat esetén az Önkormányzattól megszerezhető.
További információ: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatala Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
Schmidtné Buda Andrea osztályvezető 289-2511
dr. Váradi Orsolya 283-0640
Kapcsolat
Hirdető pontos megnevezése: Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata
Település: Budapest
Telefon: 289-2511
E-mail: Email Küldése
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.02.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkorm.
Település: Budapest
Telefon: 06 1 289-2511
E-mail: Email Küldése

Pápa, 4. sz. gyermekorvosi körzet letelepedési támogatással

Hirdető felhasználó: Pápa Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés)
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
- a pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.14
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „IV. sz. Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.09.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: - Pápa Város IV. sz. házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
- vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában,
- ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel,
- az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
ellátása az OEP-el kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján

A körzet több, mint 60 hónapja betöltetlen, így a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt letelepedési támogatás igényelhető rá. (20.000.000,-Ft )

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06-89-515-003 telefonszámon munkaidőben, vagy azon kívül a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pápa Város Önkormányzata
Település: Pápa
Telefon: 06/30/648-0846
E-mail: Email Küldése

Pápa, házi gyermekorvosi állás letelepedési támogatással

Hirdető felhasználó: Pápa Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés)
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
- a pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.14
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „V. sz. Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.09.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Ellátandó feladatkör:
- Pápa Város V. sz. házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel,
- vállalkozás (egyéni vagy társas) formájában,
- ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel,
- az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
ellátása a NEAK-al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján

A körzet 12 hónapja betöltetlen, így a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt letelepedési támogatás igényelhető rá. (12.000.000,-Ft )

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06-89-515-003 telefonszámon munkaidőben, vagy azon kívül a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pápa Város Önkormányzata
Település: Pápa
Telefon: 06/30/648-0846
E-mail: Email Küldése

Pályázat fogorvosi feladat ellátására - Pápa

Hirdető felhasználó: Pápa Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
- a pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.14
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek címezve (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „IV. sz. fogorvosi körzet pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.09.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A körzet több, mint 60 hónapja betöltetlen, így a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt letelepedési támogatás igényelhető rá. (20.000.000,-Ft )

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06-89-515-003 telefonszámon munkaidőben, vagy azon kívül a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pápa Város Önkormányzata
Település: Pápa
Telefon: 06/30/648-0846
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás II.sz. háziorvosi körzet betöltésére

Hirdető felhasználó: Békéssámson Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1017
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
8. a II. számú háziorvosi körzetben jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő ápoló a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatásának vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a II. számú háziorvosi körzet jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápolójának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatását vállalja,
10. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
13. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.07.31
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
Postai cím: Békéssámson Község Önkormányzata 5946 Békéssámson Hősök tere 10-12. Személyesen: Zámbori Tamás polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zámbori Tamás polgármester nyújt a 06-20-569-2474-os telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.08.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Békéssámson Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Békéssámson II. számú vegyes háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa látja el Békéssámson község közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat.
A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik. A jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápoló továbbfoglalkoztatását a pályázónak vállalnia kell.
Szolgálati lakás igény szerint biztosított.
A II. számú körzet háziorvosa helyettesítését a I. számú háziorvosi körzet háziorvosa a feladat-ellátási szerződése alapján ellátja.
A II. számú körzet háziorvosának vállalni szükséges a I. számú háziorvosi körzet háziorvosának helyettesítését.
A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa felkérés esetén köteles részt venni az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett központi orvosi ügyelet munkájában részt venni.
A feladatellátás kezdete: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A feladatellátás helye: 5946 Békéssámson Szabadság tér 1.
Az önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba.

A feladatellátás tartalma: Békéssámson II. számú háziorvosi körzetének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb szakágazati jogszabályokban meghatározott, a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása, továbbá az iskola– és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatok ellátása a településen működő 2 köznevelési intézményben (óvoda, általános iskola).
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.
A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval 5 évre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amely meghosszabbítható. E szerződésben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Békéssámson Község Önkormányzata
Település: Békéssámson
Telefon: 68/470-023
E-mail: Email Küldése

8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44.

Hirdető felhasználó: Bertalanné Józsa Judit

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1700
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
Büntetlen előélet, cselekvőképesség, Magyar Orvosi Kamarai tagság, B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Benyújtandó iratok, igazolások, iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata:
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan,hogy a pályázati eljárásba résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek,
-a pályázó nyilatkozata arról, a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul nyilvános tárgyaláshoz,
-a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó praxisengedéllyel rendelkezik, akkor a 313/20111.(XII.23.) Korm.rend. 5.§. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.03
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.07.31
A pályázat benyújtásának módja: : A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton ( vagy személyesen) Veszprémvarsány Önkormányzata címére , Kossuth u. Németh Csaba polgármester úrnak kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Felnőtt háziorvosi körzet pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.augusztus 15.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Bertalanné Józsa Judit
Település: Veszprémvarsány
Telefon: 06 88 589-650
E-mail: Email Küldése

8438 Veszprémvarsány, Kossuth u.44.

Hirdető felhasználó: Bertalanné Józsa Judit

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
• egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• egészségi alkalmasság igazolása,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
• nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Németh Csaba polgármesternek címezve (8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44.). A borítékon fel kell tüntetni: „Veszprémvarsányi fogorvosi körzet pályázata”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: FIGYELEM!!

Veszprémvarsány tartósan betöltetlen fogorvosi körzet feladatainak ellátása
amelynek betöltése esetén 2017. év októberéig 12.000.0000,-Ft vissza nem térítendő, felhasználási kötöttség nélküli állami
támogatás illeti meg a pályázót.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy igény esetén önkormányzati lakás, kedvező feltételekkel BIZTOSÍTOTT.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Bertalanné Józsa Judit
Település: Veszprémvarsány
Telefon: 0688589650
E-mail: Email Küldése

2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Hirdető felhasználó: Muzslai Mária

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 500
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázati felhívás

Dorog Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Az ellátandó feladatkör:
Dorog város I. számú (jelenleg üres) házi gyermekorvosi körzetének ellátása vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: 2510 Dorog, Rákóczi u. 9.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos


A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Dorog Város Polgármesteréhez (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: I. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
- A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű feladat-ellátási szerződésben foglaltak alapján.
- A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
- Az önkormányzat a rendelőhelyiséget térítésmentesen biztosítja.
- Az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Muzslai Mária aljegyzőtől, a 06 33 431 299 telefonszámon, ill. a muzslai@dorog.hu e-mail címen.A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: folyamatos
- www.oali.hu
-www.dorog.hu
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: Azonnal
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Dorog Város Polgármesteréhez (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: I. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Muzslai Mária
Település: Dorog
Telefon: 33/431-299
E-mail: Email Küldése

fogorvosi körzet

Hirdető felhasználó: Nagyatád Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek:  A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. törvény és annak
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
 Diploma hiteles másolata, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 Részletes szakmai önéletrajz
 Cselekvőképesség
 Büntetlen előélet
 Működési nyilvántartási igazolvány másolata, Orvosi Kamarai tagság
 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata
 A praxis vállalkozói formában történő működtetésére vonatkozó nyilatkozat, a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (igazolás vállalkozói nyilvántartásba vételről, illetve társas vállalkozás esetén cégbírósági bejegyzés és alapító okirat másolatának) benyújtása
 Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. törvény és annak
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek meglétének igazolása
 Diploma hiteles másolata, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 Részletes szakmai önéletrajz
 Cselekvőképesség
 Büntetlen előélet
 Működési nyilvántartási igazolvány másolata, Orvosi Kamarai tagság
 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata
 A praxis vállalkozói formában történő működtetésére vonatkozó nyilatkozat, a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (igazolás vállalkozói nyilvántartásba vételről, illetve társas vállalkozás esetén cégbírósági bejegyzés és alapító okirat másolatának) benyújtása
 Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.09.30
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „fogorvosi pályázat”) postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Nagyatád Város Polgármestere, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.10.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Nagyatád Város Önkormányzata
Település: Nagyatád
Telefon: 82-504-550
E-mail: Email Küldése

ügyeleti helyettesítő orvost keresünk

Hirdető felhasználó: Kémes Községi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, cselekvőképesség, szakirányú végzettség megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány (a rövid határidőre tekintettel annak megkérését igazolják az az előzetes döntéshez elegendő), végzettséget igazoló iratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.06.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.06.30
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen Kémes Községi Önkormányzatánál a 7843 Kémes, Kossuth u. 18. szám alatt hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, postai úton az előbb ismertetett címre postázva, vagy e-mailen az aljegyzo@kovacshida.hu e-mail címre eljuttatva.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.07.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: 5 települést (Kémes, Tésenfa, Szaporca, Cún, Drávapiski) magába foglaló, kb. 1300 lakosságszámú vegyes praxishoz keresünk kötelező ügyeleti feladat ellátására orvost. Jelenleg a praxis háziorvossal betöltött, de hosszabb távon üresedés várható, így akár a praxis teljes átvétele is felmerülhet. Alkalmazás módja és a bérezés megállapodás szerint. Bővebb felvilágosítás: Szolykóné Pfeifer Gabriella kémesi polgármestertől kérhető a 20/619-68-16-os telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kémes Községi Önkormányzat
Település: Kémes
Telefon: 206196816
E-mail: Email Küldése

Önkormányzat Háziorvost keres Valkóra

Hirdető felhasználó: Valkó Nagyközség Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2300
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása
- vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata, amennyiben releváns
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.06.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.07.05
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen egy példányban kell benyújtani Valkó Nagyközség Önkormányzata címére: 2114. Valkó, Rákóczi u. 3. Sziráki Szilárd polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
- A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
Sziráki Szilárd polgármester: 06-28/483-443 ; 06-30/9 448-448
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.
A pályázat benyújtási határideje első körben 2017.06.30., ha ezen az időn belül nem érkezik érdemi pályamű, a pályázati kiírás beadási határidejét folyamatos státuszba helyezi a kiíró.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.07.03
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki Valkó település háziorvosi körzet ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladat:
- Valkó Nagyközség teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben vegyes típusú háziorvosi feladatok ellátása, az Önkormányzat tulajdonában lévő 2114. Valkó, Szabadság u. 72. szám alatti rendelőben. A tevékenységre vonatkozó jogviszony jellege megegyezés szerint, erre vonatkozóan nincs önkormányzati kikötés.


Egyéb információk:

- a praxisjog felett az önkormányzat 2017. május 31-től rendelkezik,
- a háziorvosi feladat az Országos Alapellátási Intézet által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható,
- a háziorvosi ellátást végzőnek az ügyeleti ellátásban is részt kellene vennie, de nem kizáró ok,
- ellátandó körzet lakosságszáma: 2441 fő
- az alapellátáshoz szükséges rendelő rendelkezésre áll, melynek használatát az önkormányzat biztosítja. (Az épület 2015-ben a KEOP energetikai pályázat keretében felújításra került)
- szolgálati lakás igény esetén biztosított
- a körzet működtetéséhez szakképzett, nagy tapasztalattal rendelkező ápolónő/asszisztens rendelkezésre áll
- kötelező tárgyi feltételek biztosítottak
A munkakör betölthetőségének időpontja: működési engedély megszerzését követően
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázó háziorvost személyesen meghallgassa.
A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
A feladatellátás kezdetének legkorábbi időpontja: működési engedély megszerzését követően.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt, megállapodás szerint. E szerződésben a felek a működés, üzemeltetés és egyéb feltételeit rögzítik.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Valkó Nagyközség Önkormányzata
Település: Valkó
Telefon: 06309448448
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Hirdető felhasználó: Balmazújváros Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.01
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.07.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Balmazújváros Város Polgármestere, dr. Veres Margit részére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 1. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.08.15
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt asszisztenssel rendelkezik. Szolgálati lakás megoldható.
A körzetet érintően a házi gyermekorvosnak lehetősége van pályázni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által meghirdetett tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására, mely pályázat feltételei az alábbi linken érhetők el: www.oali.hu/palyazatok.html.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Balmazújváros Város Önkormányzata
Település: Balmazújváros
Telefon: 06-52-580-102
E-mail: Email Küldése

III. számú házi gyermekorvosi körzet

Hirdető felhasználó: Cegléd Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 820
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés megléte, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
2. büntetlen előélet, cselekvőképesség
3. Magyar Orvosi Kamara tagságról, nyilvántartásról szóló igazolás
4. Orvosok Országos Nyilvántartásába vétel igazolása
5. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai
2. részletes, fényképes szakmai önéletrajzot
3. Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott igazolás, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról
4. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata
5. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
6. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék
7. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.08.24
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Cegléd Város Önkormányzata Takáts László polgármesternek címezve: 2701 Cegléd, Pf.: 85., a borítékon kérjük feltüntetni: „III. számú házi gyermekorvosi körzet”

További információ kérhető telefonon - 53/511-437 - az egészségügyi alapellátásért felelős ügyintézőtől

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.10.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cegléd III. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel és a hozzátartozó iskola– és ifjúság egészségügyi ellátással jár.

A házi gyermekorvosi körzetben jelenleg Cegléd Város Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása.

A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerződés megkötése után szerezhető meg.

A pályázó jogosult a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására kiírt Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) pályázaton való részvételre.

A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött min. 5 év, határozatlan idejű feladat- ellátási szerződés alapján.

Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget (C., Kárpáti A. u. 9.), valamint annak felszerelését térítésmentesen biztosítja.

Igény esetén az Önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

A pályázat egyéb megjelentetése:
www.cegled.hu aktuális/pályázatok
www.oali.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Cegléd Város Önkormányzata
Település: Cegléd
Telefon: 53/511-437
E-mail: Email Küldése

8660 Tab, Kossuth L. u. 49

Hirdető felhasználó: Tab Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 800
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Tab Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló – többször módosított – 36/2004. (XII. 1.) rendelete alapján – a házi gyermekorvosi körzetének gyermekorvosi álláshely betöltésére, vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.

A feladatellátás helye: „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Tab. A feladatot ellátó orvos vállalja az általa végzendő folyamatos és területi ellátási kötelezettséget magába foglaló háziorvosi-gyermekorvosi- szolgálat ellátását a fenti rendelet 2. számú mellékletében meghatározott gyermekorvosi körzet (Tab, Lulla, Torvaj, Sérsekszőlős, Kapoly, Somogymeggyes, Zala, Bábonymegyer) közigazgatási területén található lakók részére, továbbá az iskolaorvosi feladatokat is ellátja a rendelet 4. számú mellékletében foglalt védőnői körzetek területén lévő közoktatási intézmények tekintetében.

A feladatellátás helye
- A település a Balatontól 15 km-re található, uszodával rendelkezik.
- Szükség esetén önkormányzati bérlakás biztosított.
- A körzetben az asszisztencia megoldott.
- A rendelő egy újonnan épített heti 200 szakorvosi órával működő épületben van, fiatal, ambiciózus munkatársakkal.
- Az intézményben minden szakrendelés működik.
- A betegek kivizsgálása az épületen belül megoldható.
- A gyermekorvosi körzet kártyaszáma 800.


Pályázati feltételek:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
2. büntetlen előélet, cselekvőképesség
3. felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
4. MOK tagsági igazolvány
5. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot,
2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,
3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, cégbejegyzés esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.09.05.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.09.28.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.

A munkakör betölthető 2018. január 1-től.
A pályázhat benyújtásának módja: Postai úton, Tab Város Önkormányzata címére (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) Személyesen Schmidt Jenő polgármester részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Schmidt Jenő polgármestertől (tel.: 84/525-901).

Nyertes pályázóval a képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tab Város Önkormányzata
Település: Tab
Telefon: 06-84/525-901
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi pályázati felhívás - Rábapordány

Hirdető felhasználó: Rábapordány Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1350
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Saját személygépjármű használata
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása
- vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.06.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.07.14
A pályázat benyújtásának módja: - A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Rábapordány Község Önkormányzata címére: 9146 Rábapordány, Ady Endre u.1., Visy László polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
- A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
Visy László polgármester: 06/96 273-378
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.07.17.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki Rábapordány és Dör települések háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására

Ellátandó feladat:
- Rábapordány és Dör község teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben vegyes típusú háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Rábapordány Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Rábapordány, Gévay Wolff Lajos utca 15. és Dör Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Petőfi Sándor utca 3. szám alatti rendelőben.
- A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el.

Egyéb információk:
- a praxisjog felett az önkormányzat 2017. május 3-ától rendelkezik,
- a háziorvosi feladat az Országos Alapellátási Intézet által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható,
- a háziorvosi ellátást végzőnek az ügyeleti ellátásban is részt kell vennie
- ellátandó körzet lakosságszáma: 1 606 fő (Rábapordány és Dör együtt)
- az alapellátáshoz szükséges rendelő mindkét településen rendelkezésre áll, melynek használatát az önkormányzatok ingyenesen biztosítják
- szolgálati lakás biztosított (az épület energetikai korszerűsítése keretében napkollektor illetve infrapanelek kerültek felszerelésre, TOP pályázat keretében Rábapordányban az épület külső hőszigetelésére, az orvosi rendelő teljeskörű felújítására, valamint eszközparkjának teljes cseréjére, Dör településen a tető felújítására, szigetelésére kerül sor)
- a körzet működtetéséhez ápolónő rendelkezésre áll
- kötelező tárgyi feltételek biztosítottak megállapodás alapján

A munkakör betölthetőségének időpontja: működési engedély megszerzését követően

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázó háziorvost személyesen meghallgassa.

A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
A feladatellátás kezdetének legkorábbi időpontja: működési engedély megszerzését követően.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval 5 évre feladat-ellátási szerződést köt, amely meghosszabbítható. E szerződésben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Rábapordány Község Önkormányzata
Település: Rábapordány
Telefon: 0696/273378
E-mail: Email Küldése

FOGORVOSI PRAXIS - TISZAKÉCSKE

Hirdető felhasználó: Ézsiásné Varga Andrea

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: -büntetlen előélet,
-a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
-egyéni vállalkozói nyilvántartási szám vagy cégbejegyzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -orvosi diploma és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
-egészségügyi alkalmassági igazoló okmány másolata,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
-részletes szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
-egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolati példánya, társas vállalkozás esetén 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat,
-praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya,
-pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
-a pályázó arról szóló nyilatkozta, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.06.26
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.06.29
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton kell benyújtani, Tiszakécske Város Önkormányzata részére címezve (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „FOGORVOS”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.07.03
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen történik. Tiszakécske Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet szabályai szerint az egészségügyi szolgáltatónak az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
Az önkormányzat bérlakás lehetőségét biztosítja.
Egyéb információ a +36-76/542-016 vagy a +36-76/441-321 telefonszámon, valamint a polgmester@tiszakecske.hu címen kérhető.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Ézsiásné Varga Andrea
Település: Tiszakécske
Telefon: +36-76/542-016
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi Pályázati Felhívás Szabadegyháza

Hirdető felhasználó: Szabadegyháza Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2225
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - büntetlen előélet;
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
- B kategóriás jogosítvány;
- egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- igazolás működési nyilvántartásba vételéről,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai és személyes önéletrajz,
- egészségi alkalmasság igazolása,
- MOK tagsági igazolás
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata.
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.06.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.07.31
A pályázat benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Szabadegyháza község Önkormányzata címére történő megküldésével (2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2. ).
• Személyesen: Egriné Ambrus Andrea, Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.08.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Egyéb információk:
A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető (tartósan betöltetlen körzet). A háziorvosi körzet lakosságszáma a 2017. évi adatok szerint: 2225 fő. Igény esetén szolgálati lakást biztosít az önkormányzat.
A pályázattal kapcsolatban hiteles tájékoztatást Egriné Ambrus Andrea polgármester adhat (30/638-4249). A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadegyhaza.hu honlapon szerezhet.
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

A Pályázati kiírás közzétételének helye:
• www.oali.hu
• www.szabadegyhaza.hu

További információ:
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Szabadegyháza Község Önkormányzata
Település: Szabadegyháza
Telefon: +36306384249
E-mail: Email Küldése

házi gyermekorvos

Hirdető felhasználó: Várpalota Város Önkormányzata

Ár:

Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési feltételek megléte,
- az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény, az e törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb
feltételek,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- Magyar Orvosi Kamarai tagságról, nyilvántartásról igazolás,
- Orvosok Országos Nyilvántartásába vétel igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi (teljes) erkölcsi bizonyítvány,
- vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas
vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító
okiratának hiteles másolata,
- a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervének határozata, hogy a
pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezésére nézve a jogszabályban
megállapított feltételeknek,
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában
részt vevők a pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes adatait
megismerjék, továbbá nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a bizottság.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.06.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.07.27
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Várpalota Város Önkormányzata címére: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39., Campanari-Talabér Márta polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Házi gyermekorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
Varga Szilvia humánügyi referens: 06 30 815 2561
Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens: 06 30 6318695
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.07.28
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Ellátandó feladatok:

Várpalota város közigazgatási területén az 1. számú házi gyermekorvosi körzetben gyermekorvosi
feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő, Várpalota, Bakony utca 14. szám alatti rendelőben.

Elbírálás határideje: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2017. július 27.

Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja: azonnal

Megjegyzés:
Várpalota Város Önkormányzata pályázatot hirdet Várpalota 1. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak vállalkozói formájában való ellátására, területi ellátási kötelezettséggel, az alábbi tartalommal:
A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű feladat-ellátási szerződésben foglaltak alapján.
A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
Várpalota Város Önkormányzata szükség esetén szolgálati lakást biztosít.
(A gyermekorvosi körzet ellátása közalkalmazotti jogviszonyban is ellátható.)

A benyújtás határidején Várpalota Város Önkormányzatához való beérkezés időpontját kell érteni!

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Várpalota Város Önkormányzata
Település: Várpalota
Telefon: 0688592660
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com