layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

http://www.oali.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifÖnkormányzat hirdet


32 Találatok: 1 - 20 / 32


Barcs Város IV. számú felnőtt körzet háziorvosi feladatai

Hirdető felhasználó: Barcs Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben
előírt egyéb feltételek,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- képesítést tartalmazó oklevél másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a
teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen
történő tárgyalásáról,
- nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egyéni vagy társas vállalkozóként ),
- MOK tagsági igazolás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.10.01.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével
(7570. Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat a Barcs IV. számú háziorvosi körzet
működtetésére” szöveget.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.01.01.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Barcs Város Polgármesterétől személyesen, vagy a 06-82/462-459-es telefonszámon
vagy Barcs Város Címzetes Főjegyzőjétől személyesen, vagy a 06-82/ 565-961-es
telefonszámon.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt.”

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Barcs Város Önkormányzata
Település: Barcs
Telefon: 82/565-961
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvos

Hirdető felhasználó: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1778
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - Egyetem – csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, orvosi kamarai tagság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- házi gyermekorvosi munkakörben betöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
- nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.12.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.12.22
A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázat Hajdúhadház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7731/2017, valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.
- Személyesen Csáfordi Dénes polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.12.22
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: - A jogviszony időtartama: határozatlan idejű megbízási jogviszony

- Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

- A munkavégzés helye:Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 9. szám

- A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Hajdúhadház II. számú házi gyermekorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel a jogszabályban meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátása, az ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel

- Díjazás: megegyezés szerint

- A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

- A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

- A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A házi gyermekorvos munkakör betöltése megbízási jogviszonyban, megbízási szerződés alapján történne.

- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszló Tamás nyújt, a 06-30-229-4440-es telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Hajdúhadház Város Önkormányzata
Település: Hajdúhadház
Telefon: 06-30-229-4440
E-mail: Email Küldése

háziorvosi álláshelyre pályázat

Hirdető felhasználó: Gelse Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1980
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Gelse Község Önkormányzata pályázatot hirdet
a Gelsei háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására

Ellátandó lakosságszám: 1980 fő
Ellátandó települések száma: 4
Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- OONY-ba vétel igazolása,
- a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolását,
- háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya;
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak;
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
- részletes személyi és szakmai önéletrajzot fényképpel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- kamarai és OONY-ba vétel igazolása
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére, egyéni vállalkozásról igazolás vagy cégkivonat,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban résztvevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 15 nap
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen Szegedi Ferenc Gelse Község Polgármesterénél (8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A feladat ellátásának helye: 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 93. szám alatt található háziorvosi rendelő.

A praxis ellátásának módja: vállalkozási formában történő működtetés, területi ellátási kötelezettséggel.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése estén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.
A praxis finanszírozása: a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
Bővebb információt: László Piroska jegyző nyújt a 93/560-001-es telefonszámon vagy a korjegyzo@gelse.hu e-mail címen.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Gelse Község Önkormányzata
Település: Gelse
Telefon: 06 93/560-001
E-mail: Email Küldése

. sz. gyermekorvosi körzet letelepedési támogatással

Hirdető felhasználó: Pápa Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés)
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel,
- az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
ellátása az OEP-el kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.10
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „4. sz. Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06-89-515-003 telefonszámon munkaidőben, vagy azon kívül a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.

A körzet több, mint 60 hónapja betöltetlen, így a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt letelepedési támogatás igényelhető rá. (20.000.000,-Ft )

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pápa Város Önkormányzata
Település: Pápa
Telefon: 306480846
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi munkakör

Hirdető felhasználó: Dióskál Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 900
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: 1. Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
4. Magyar Orvosi Kamarai tagság.
5. B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  -részletes szakmai önéletrajz,
 -az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 -egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
 -Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 -igazolás a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
 -egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozó igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 -nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként vagy vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tagjaként kívánja ellátni,
 -hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,
 -vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tagjaként történő ellátás esetén a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.12.01
A pályázat benyújtásának módja: -Postai úton, a pályázatnak Dióskál Község Önkormányzatának levelezési címére történő megküldésével (8474 Zalaapáti, Szent István tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni „ Dióskál Háziorvosi pályázat".
 -Személyesen: Kun Marcell alpolgármester, Zala megye, 8764 Dióskál, Béke tér 1.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.03.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton Községek háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel terhelt – jelenleg helyettesítéssel ellátott – tartósan betöltetlen vegyes körzet háziorvosi ellátás biztosítására.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Lóránt Aljegyző nyújt, a +36-30/3272234-es telefonszámon.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat
-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit
rögzítik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dióskál Község Önkormányzata
Település: Dióskál
Telefon: 06/303272234
E-mail: Email Küldése

Felnőtt Háziorvosi körzet háziorvosi munkakör

Hirdető felhasználó: Rozek Anikó

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1979
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
4. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
5. B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  -részletes szakmai önéletrajz,
 -az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 -egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
 -Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 -igazolás a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
 -egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozó igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 -nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként vagy vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tagjaként kívánja ellátni,
 -hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,
 -vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tajgaként történő ellátás esetén a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja:  -Postai úton, a pályázatnak a Gyula Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Felnőtt háziorvosi pályázat.
 -Személyesen: Dr. Görgényi Ernő polgármester, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Gyula város 8. számú felnőtt háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel terhelt – jelenleg helyettesítéssel ellátott – tartósan betöltetlen háziorvosi ellátás biztosítására.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sós Judit szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály vezető nyújt, a +36-66-526-850 -es telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Gyula Város Egészségyügyi Alapellátási Intézménye
Település: Gyula
Telefon: 06/66 526-850
E-mail: Email Küldése

Százhalombattai gyermekorvosi körzet ellátása vállalkozással

Hirdető felhasználó: Százhalombatta Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 603
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:


- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben, a 2015.évi CXXIII. törvényben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte;
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételeinek megléte
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Pályázathoz csatolni kell:

- végzettséget igazoló okirat másolatát,
- szakmai önéletrajzot is tartalmazó személyes önéletrajzot,
- vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,
- a személyesen közreműködő gyermek háziorvos 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa,
- a kamarai tagságot igazoló igazolvány másolatát,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
- a működési engedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata,
- a praxisengedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata,
- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.31
A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Százhalombatta Város Önkormányzat, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3., a borítékon kérjük feltüntetni, V. sz. házi gyermekorvosi körzet – pályázat
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.12.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Az Önkormányzat által biztosított lehetőségek:

- az Önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak berendezését teljes térítésmentességgel biztosítja
- az Önkormányzat az új gyermek háziorvosi praxis beindításához a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 8.§ (4) bekezdésében meghatározott NEAK kiemelt 1 éves támogatáson túl, 300.000 Ft támogatást nyújt havonta, 2 éven keresztül
- az Önkormányzat a lehetőségekhez képest igyekszik segíteni a házastárs munkába állását Százhalombatta városában
- az Önkormányzat igény esetén szolgálati lakást tud biztosítani
- az Önkormányzat biztosítja a sürgősségi ügyeleti ellátásban való részvétel lehetőségét
- az Önkormányzat biztosítja az iskola-egészségügyi ellátásban való részvétel lehetőségét
- a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet szabályai szerint az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Százhalombatta Város Önkormányzata
Település: Százhalombatta
Telefon: 23542181
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvosi praxis betöltése

Hirdető felhasználó: Solt Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Solt Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis megegyezés szerint vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.
Az ellátandó feladatkör:
Solt Város és Újsolt község házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint-vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, csecsemő és iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint, a központi ügyeleti feladatokban való közreműködéssel.
A feladat ellátásának helye: 6320 Solt, Vécsey tér 1.
A praxisjog megszerzése:
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
Vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek:
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének az illetékes járási népegészségügyi intézet általi igazolása,
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázat elbírálási határideje: 2016. október 15.
Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
Solt város Önkormányzata szolgálati lakást biztosítani tud a pályázó részére.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata),
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.12.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.12.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Solt Város Önkormányzathoz (6320 Solt, Béke tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi körzet pályázata
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.10.20
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Solt Város Önkormányzata
Település: Solt
Telefon: 06-78/486-014
E-mail: Email Küldése

8660 Tab, Kossuth L. u. 49

Hirdető felhasználó: Tab Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 800
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: PÁLYÁZAT KIÍRÁS

Tab város házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyére


Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Tab Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló – többször módosított – 36/2004. (XII. 1.) rendelete alapján – a házi gyermekorvosi körzetének gyermekorvosi álláshely betöltésére, vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.

A feladatellátás helye: „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Tab. A feladatot ellátó orvos vállalja az általa végzendő folyamatos és területi ellátási kötelezettséget magába foglaló háziorvosi-gyermekorvosi- szolgálat ellátását a fenti rendelet 2. számú mellékletében meghatározott gyermekorvosi körzet (Tab, Lulla, Torvaj, Sérsekszőlős, Kapoly, Somogymeggyes, Zala, Bábonymegyer) közigazgatási területén található lakók részére, továbbá az iskolaorvosi feladatokat is ellátja a rendelet 4. számú mellékletében foglalt védőnői körzetek területén lévő közoktatási intézmények tekintetében.

A feladatellátás helye
- A település a Balatontól 15 km-re található, uszodával rendelkezik.
- Szükség esetén önkormányzati bérlakás biztosított.
- A körzetben az asszisztencia megoldott. 5 éven keresztül az asszisztencia költségére az önkormányzat évi 1 millió forintot biztosít.
- A rendelő egy újonnan épített heti 200 szakorvosi órával működő épületben van, fiatal, ambiciózus munkatársakkal.
- Az intézményben minden szakrendelés működik.
- A betegek kivizsgálása az épületen belül megoldható.
- A gyermekorvosi körzet kártyaszáma 800.
- Az önkormányzat felajánl 3 millió forintot a gyermekorvos részére, azzal hogy legalább 5 évig köteles a munkakört betölteni.


Pályázati feltételek:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
2. büntetlen előélet, cselekvőképesség
3. felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
4. MOK tagsági igazolvány
5. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot,
2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,
3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, cégbejegyzés esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.11.29
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 29.

A munkakör betölthető 2018. január 1-től.

A pályázhat benyújtásának módja: Postai úton, Tab Város Önkormányzata címére (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) Személyesen Schmidt Jenő polgármester részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Schmidt Jenő polgármestertől (tel.: 84/525-901).

Nyertes pályázóval a képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tab Város Önkormányzata
Település: Tab
Telefon: 06-84-525-901
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás 1. számú háziorvosi körzet ellátására

Hirdető felhasználó: Aszódi Éva

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 781
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
• büntetlen előélet,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
• szakmai önéletrajz,
• Magyar Orvosi kamarai tagság igazolása,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
• a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.16
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.10.19
A pályázat benyújtásának módja: Egy példányban postai úton Babák Mihály polgármesternek (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „Gyermekorvosi pályázat 1. számú körzetre”.
További információt Dr. Melis János címzetes főjegyző nyújt a 06-66/311-122-es telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.11.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Szarvas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szarvas, 1. számú - egy településrészt érintő, 2012.03.01. napjától tartósan betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel ellátott - körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására. Előnyben részesül a vállalkozói jogviszonyban történő feladatellátás, de megoldható közalkalmazotti jogviszonnyal is. A feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel jár. Tartósan betöltetlen körzetként letelepedési támogatás igényelhető rá.
Az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást, valamint felszerelt rendelőt biztosít.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Szarvas Város Önkormányzata
Település: Szarvas
Telefon: 06-66/311-122
E-mail: Email Küldése

Vegyes háziorvosi praxis - Nagybánhegyes

Hirdető felhasználó: Nagybánhegyes Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1227
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, cselekvőképesség, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.XII.23.)Korm.rendeletben, és a 4/2000 (V.25) EÜM. rendeletben előírt feltételek megléte, MOK tagság, B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolatok,
- háziorvosi feladat ellátásra vonatkozó alkalmasságot igazoló okirat másolatok, háziorvos szakmai gyakorlat igazolására alkalmas irat,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hozzájárulás a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához.,
- pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
- a feladat ellátása vállalkozás keretében lehetséges, így a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolatát (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály) és a cégbíróság bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát is csatolni szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.11.15.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázat Nagybánhegyes Község Önkormányzata címére (5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.) történő megküldésével , vagy személyesen az Önkormányzatnál 1 példányban zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „háziorvosi pályázat „
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.11.16.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Nagybánhegyes település háziorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel a háziorvosi feladatok ellátása.
További részletes információ kérhető Farkas Sándor polgármestertől a 68/426 000 telefonszámon /illetve Pajkó Alexandra kirendeltség-vezetőtől a 68/426 000 telefonszámon. A nyertes pályázóval Nagybánhegyes Község Önkormányzata határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Nagybánhegyes Község Önkormányzata
Település: Nagybánhegyes
Telefon: 68/426000
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi körzet Sopronban

Hirdető felhasználó: Dr. Gönczi Anita

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 950
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a 313/2011. (XII.23.) Korm. Rendeletben, valamint a 4/2000. (II.25.) EüM. Rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte;

- büntetlen előélet;

- egészségügyi alkalmasság;

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata;

- szakmai önéletrajz, motivációs levél;

- OONY-ba történt felvétel igazolásának hiteles másolata;

- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek;

- a működtetési jog engedélyezési feltételei meglétének igazolása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - egészségügyi alkalmasság;

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- képesítést igazoló okiratok hiteles másolata;

- szakmai önéletrajz, motivációs levél;

- OONY-ba történt felvétel igazolásának hiteles másolata;

- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek;
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.24
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtása: zárt borítékban „Felnőtt háziorvosi
pályázat” megjelöléssel dr. Fodor Tamás polgármesternek címezve (9400 Sopron, Fő tér 1.).
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.11.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Felnőtt háziorvosi praxis betöltésre vár ( 26. számú felnőtt háziorvosi körzet-
Sopronkőhida, Jánostelep, Tómalomfürdő ellátási területtel). Újonnan kialakított praxis a település lélekszámának növekedése miatt, az ellátandó lakosságszám a jelenlegi állapotot mutatja, de ez a be-és átjelentkezések miatt folyamatosan növekszik.
A praxis ellátható vállalkozási formában vagy a felek megállapodása alapján egyéb formában. A praxist az Önkormányzat térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.
Az álláshely betölthető az elbírálást és a szükséges engedélyeztetési eljárást
követően. Felvilágosítás kérhető dr. Tengölics Tamás humánszolgáltatási
osztályvezetőnél a 06 (99) 515-472 telefonszámon. A pályázati feltételek Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Honlapján www.sopron.hu megtekinthetők.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Gönczi Anita
Település: Sopron
Telefon: 0699515472
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás 2. számú háziorvosi körzet ellátására

Hirdető felhasználó: Aszódi Éva

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 559
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
• büntetlen előélet,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
• szakmai önéletrajz,
• Magyar Orvosi kamarai tagság igazolása,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
• a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.16
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.10.19
A pályázat benyújtásának módja: Egy példányban postai úton Babák Mihály polgármesternek (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „Gyermekorvosi pályázat 2. számú körzetre”.
További információt Dr. Melis János címzetes főjegyző nyújt a 06-66/311-122-es telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.11.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Szarvas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szarvas, 2. számú körzet - egy településrészt érintő, 2017.05.01. napjától betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel ellátott - gyermekorvosi feladatainak ellátására.
Előnyben részesül a vállalkozási jogviszonyban történő feladatellátás, de megoldható közalkalmazotti jogviszonnyal is.
A feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel jár. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.
Az önkormányzat szolgálati lakást, valamint felújított és felszerelt rendelőt biztosít.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Szarvas Város Önkormányzata
Település: Szarvas
Telefon: 06-66/311-122
E-mail: Email Küldése

4150 Püspökladány Kossuth u. 1.

Hirdető felhasználó: Püspökladány Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Szociális és Humán Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.30
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton kell benyújtani Püspökladány város polgármesterének címezve (Püspökladány Város Önkormányzata Dombi Imréné polgármester, 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat II. sz. körzet”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.09.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Gyermekorvosi Rendelő
4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. szám

A praxis ellátásának módja:
A püspökladányi házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, csecsemővédelmi tanácsadás, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel.

A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke:
A házi gyermekorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Püspökladány Város Önkormányzata
Település: Püspökladány
Telefon: 0654517111
E-mail: Email Küldése

Pályázat Akasztó Község fogorvosi alapellátására

Hirdető felhasználó: Akasztó Önkorányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3381
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: Fogorvosi diploma
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Egészségügyi alkalmasság
A háziorvosi,házi gyerekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi törvény,e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakirányú iskolai végzettséget,szakképesítést igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
részletes szakmai önéletrajz
egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
igazolás a működési nyilvántartásba vételről
a vállalkozás meglétét igazoló okirat másolata (egyéni vállalkozói igazolvány vagy
igazolás,társasági szerződés,cégbírósági végzés)
nyilatkozat arról,hogy pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges tárgyi
feltételeket (eszközöket) biztosítja.
nyilatkozat arról,hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati
anyagát és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
nyilatkozat arról,hogy hozzájárul a pályázata nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.09.18
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.09.21
A pályázat benyújtásának módja: Akasztó Község Önkormányzata polgármesterének címezve (Suhajda Antal,6221 Akasztó ,Fő utca 40.) személyesen vagy postai úton.A zárt borítékra kérjük feltüntetni:"fogorvosi pályázat"
Felvilágosítás kérhető: Suhajda Antal polgármestertől a 06/78-451-011 és 0620/398-8113 telefonszámokon vagy személyesen 6221 Akasztó Fő utca 40. szám alatt a Polgármesteri Hivatalban , 6. számú irodában.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Az önkormányzat a működési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani.Az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő fogorvosi alapellátás a NEAK- kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Akasztó Község Önkorányzata
Település: Akasztó
Telefon: 06/78-451-011
E-mail: Email Küldése

fogorvosi körzet

Hirdető felhasználó: Nagyatád Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek:  A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. törvény és annak
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Diploma hiteles másolata, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 Részletes szakmai önéletrajz
 Cselekvőképesség
 Büntetlen előélet
 Működési nyilvántartási igazolvány másolata, Orvosi Kamarai tagság
 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata
 A praxis vállalkozói formában történő működtetésére vonatkozó nyilatkozat, a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (igazolás vállalkozói nyilvántartásba vételről, illetve társas vállalkozás esetén cégbírósági bejegyzés és alapító okirat másolatának) benyújtása
 Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.11.30
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „fogorvosi pályázat”) postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Nagyatád Város Polgármestere, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Egyéb juttatások:
 közcélú önkormányzati bérlakás biztosítása
 térítésmentes rendelőhasználat biztosítása az önkormányzati vagyonkezelésében lévő épületben.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Nagyatád Város Önkormányzata
Település: Nagyatád
Telefon: 82/504-550
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi pályázat

Hirdető felhasználó: Harta Nagyközség Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1830
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és
a 4/2000 (V.25) EÜM rendeletben előírt feltételek megléte,
MOK tagság,
B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolatok,
- háziorvosi feladat ellátásra vonatkozó alkalmasságot igazoló okirat másolatok,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként vagy vállalkozóként kívánja ellátni,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hozzájárulás a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához,
- pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.10.30
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázat Harta Nagyközség Önkormányzata címére (6326 Harta, Templom u. 68.) történő megküldésével, vagy személyesen az Önkormányzatnál 1 példányban zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „háziorvosi pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.11.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: További részletes információ kérhető Dollenstein László polgármestertől a 78//507-070 telefonszámon.
A nyertes pályázóval Harta Nagyközség Önkormányzata határozatlan idejű feladat ellátási szerződést köt.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Harta Nagyközség Önkormányzata
Település: Harta
Telefon: 78/507-070
E-mail: Email Küldése

házi gyermekorvost keresünk

Hirdető felhasználó: Varadi Orsolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 850
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte:
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- magyar állampolgárság;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;
- szakmai önéletrajz;
- nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
- a pályázó nyilatkozata, hogy más körzetre vonatkozó praxisjoggal nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisjoggal, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

A pályázat benyújtása folyamatos. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követő 30 napon belül
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.01.01
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztálya részére (1201 Budapest, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi körzet pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.09.06
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkorm.
Település: Budapest
Telefon: 289-2511
E-mail: Email Küldése

Kiskőrös 1. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátása

Hirdető felhasználó: Kiskőrös Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2950
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
• egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• egészségi alkalmasság igazolása,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
• nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat 1. számú körzet”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: • A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30. nap.
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik
- szolgálati lakás megoldható
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kiskőrös Város Önkormányzata
Település: Kiskőrös
Telefon: 70/4532522
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás II.sz. háziorvosi körzet betöltésére

Hirdető felhasználó: Békéssámson Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1017
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
3. büntetlen előélet,
4. cselekvőképesség,
5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
6. egészségügyi alkalmasság,
7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
8. a II. számú háziorvosi körzetben jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 1 fő ápoló a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatásának vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. fényképes részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a II. számú háziorvosi körzet jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápolójának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatását vállalja,
10. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt,
11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
12. pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek,
13. pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani.
Postai cím: Békéssámson Község Önkormányzata 5946 Békéssámson Hősök tere 10-12. Személyesen: Zámbori Tamás polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zámbori Tamás polgármester nyújt a 06-20-569-2474-os telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Békéssámson Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Békéssámson II. számú vegyes háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa látja el Békéssámson község közigazgatási területén az iskola–és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatokat.
A praxisjog térítésmentesen a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt ápolóval rendelkezik. A jelenleg Békéssámson község Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő ápoló továbbfoglalkoztatását a pályázónak vállalnia kell.
Szolgálati lakás igény szerint biztosított.
A II. számú körzet háziorvosa helyettesítését a I. számú háziorvosi körzet háziorvosa a feladat-ellátási szerződése alapján ellátja.
A II. számú körzet háziorvosának vállalni szükséges a I. számú háziorvosi körzet háziorvosának helyettesítését.
A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa felkérés esetén köteles részt venni az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett központi orvosi ügyelet munkájában részt venni.
A feladatellátás kezdete: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A feladatellátás helye: 5946 Békéssámson Szabadság tér 1.
Az önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba.

A feladatellátás tartalma: Békéssámson II. számú háziorvosi körzetének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb szakágazati jogszabályokban meghatározott, a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása, továbbá az iskola– és ifjúság egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvosi feladatok ellátása a településen működő 2 köznevelési intézményben (óvoda, általános iskola).
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.
A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval 5 évre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amely meghosszabbítható. E szerződésben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Békéssámson Község Önkormányzata
Település: Békéssámson
Telefon: 68/470-023
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com