layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44.

Hirdető felhasználó: Bertalanné Józsa Judit

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1700
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
Büntetlen előélet, cselekvőképesség, Magyar Orvosi Kamarai tagság, B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Benyújtandó iratok, igazolások, iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata:
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan,hogy a pályázati eljárásba résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek,
-a pályázó nyilatkozata arról, a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul nyilvános tárgyaláshoz,
-a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó praxisengedéllyel rendelkezik, akkor a 313/20111.(XII.23.) Korm.rend. 5.§. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.03
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.07.31
A pályázat benyújtásának módja: : A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton ( vagy személyesen) Veszprémvarsány Önkormányzata címére , Kossuth u. Németh Csaba polgármester úrnak kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Felnőtt háziorvosi körzet pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.augusztus 15.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Bertalanné Józsa Judit
Település: Veszprémvarsány
Telefon: 06 88 589-650
E-mail: Email Küldése