layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

házi gyermekorvost keresünk

Hirdető felhasználó: Varadi Orsolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1000
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: TÉRÍTÉSMENTES PRAXIS házi gyermekorvost keresünk
Hirdető felhasználó: Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1000
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte:
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- magyar állampolgárság;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;
- szakmai önéletrajz;
- nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
- a pályázó nyilatkozata, hogy más körzetre vonatkozó praxisjoggal nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisjoggal, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztálya részére (1201 Budapest, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi körzet pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.02.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A praxisjog sikeres pályázat esetén az Önkormányzattól megszerezhető.
További információ: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatala Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
Schmidtné Buda Andrea osztályvezető 289-2511
dr. Váradi Orsolya 283-0640
Kapcsolat
Hirdető pontos megnevezése: Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata
Település: Budapest
Telefon: 289-2511
E-mail: Email Küldése
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.02.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkorm.
Település: Budapest
Telefon: 06 1 289-2511
E-mail: Email Küldése