layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Százhalombattai gyermekorvosi körzet ellátása vállalkozással

Hirdető felhasználó: Százhalombatta Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 603
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:


- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben, a 2015.évi CXXIII. törvényben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte;
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételeinek megléte
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Pályázathoz csatolni kell:

- végzettséget igazoló okirat másolatát,
- szakmai önéletrajzot is tartalmazó személyes önéletrajzot,
- vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,
- a személyesen közreműködő gyermek háziorvos 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa,
- a kamarai tagságot igazoló igazolvány másolatát,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
- a működési engedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata,
- a praxisengedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata,
- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.12.31
A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Százhalombatta Város Önkormányzat, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3., a borítékon kérjük feltüntetni, V. sz. házi gyermekorvosi körzet – pályázat
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.03.01.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Az Önkormányzat által biztosított lehetőségek:

- az Önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak berendezését teljes térítésmentességgel biztosítja
- az Önkormányzat az új gyermek háziorvosi praxis beindításához a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 8.§ (4) bekezdésében meghatározott NEAK kiemelt 1 éves támogatáson túl, 300.000 Ft támogatást nyújt havonta, 2 éven keresztül
- az Önkormányzat a lehetőségekhez képest igyekszik segíteni a házastárs munkába állását Százhalombatta városában
- az Önkormányzat igény esetén szolgálati lakást tud biztosítani
- az Önkormányzat biztosítja a sürgősségi ügyeleti ellátásban való részvétel lehetőségét
- az Önkormányzat biztosítja az iskola-egészségügyi ellátásban való részvétel lehetőségét
- a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet szabályai szerint az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Százhalombatta Város Önkormányzata
Település: Százhalombatta
Telefon: 23542181
E-mail: Email Küldése