layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Pályázat a Szalaszendi háziorvosi körzet ellátására

Hirdető felhasználó: dr. Arnóczki Tímea

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2020
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- vállalkozás formájában történő működtetés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.18
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.08.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, személyesen vagy elektronikus úton, egy példányban kell benyújtani a Szalaszend Község Önkormányzata címére (3863 Szalaszend, Jókai út 91/b.), dr. Tóth István polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Szalaszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Szalaszend, Szemere, Fáj, Litka, Fulókércs község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr. Arnóczki Tímea
Település: Szalaszend
Telefon: 06 20 2163256
E-mail: Email Küldése