layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Pályázat Baktakéki Háziorvosi Körzet ellátására

Hirdető felhasználó: Baktakék Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1407
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- vállalkozás formájában történő működtetés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Baktakék Község Önkormányzata címére (3836 Baktakék, Rákóczi út 112.), Soltész János polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. november 1.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Baktakék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Baktakék, Beret, Detek, Gagypáti község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Baktakék Község Önkormányzata
Település: Baktakék
Telefon: 06 30 9052569
E-mail: Email Küldése