layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Felnőtt háziorvosi körzet

Hirdető felhasználó: Sümeg Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Ellátandó településrész: Sümeg Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 7/2017.(IV. 28.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében megállapított III. számú felnőtt háziorvosi körzet
Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként
Munkavégzés helye: háziorvosi rendelő, 8330 Sümeg, Deák F. u. 2.
Illetmény, juttatás: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés szerint.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a képviselő-testület döntését és a működési engedély kiadását követően azonnal
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
• MOK tagsági igazolás,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázat nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.09.15
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8330 Sümeg, Béke tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: „III. számú felnőtt háziorvosi körzet”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.10.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: További információ: Sümeg Város Önkormányzata, Végh László polgármester Tel.: 87/550-760

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Sümeg Város Önkormányzata
Település: Sümeg
Telefon: 87/550-760
E-mail: Email Küldése