layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tartósan betöltetlen háziorvosi praxis Úrkúton

Hirdető felhasználó: Úrkút Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1850
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
- B kategóriás jogosítvány,
- MOK tagsági igazolvány,
- 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§-a szerinti szakképesítés,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Orvosi diploma, valamint szakképzettséget igazoló diploma másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- részletes szakmai önéletrajz, jogosítvány másolata,
- egészségügyi alkalmasság igazolása,
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás,
- vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata,
- nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat nyilvános vagy zárt ülés keretében való elbírálásról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.17
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.11.30
A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Úrkút Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8409 Úrkút, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 157/2017 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos/háziorvosi szolgálat.
- Elektronikus úton Fülöp Zoltánné polgármester részére a onkurkut@vnet.hu e-mail címen keresztül
- Személyesen: Fülöp Zoltánné polgármester részére, Veszprém megye, 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.12.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A háziorvosi feladatokat a háziorvos szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos aki a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§ (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik. A praxis térítésmentesen keletkeztethető, mivel tartósan betöltetlen. A feladatellátásról az önkormányzat megállapodást köt a pályázat nyertesével. Az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít. Az orvosi rendelő jól felszerelt. A rendelő és a szolgálati lakás fűtéskorszerűsítését az önkormányzat 2016-ban valósította meg. Az önkormányzat a TOP-4.1.1.-16 kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtásával az orvosi rendelő, valamint a szolgálati lakás további fejlesztését tervezi. Letelepedési támogatást a Képviselő-testület lehetőség és igény szerint biztosít.
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Úrkút Község Önkormányzata
Település: Úrkút
Telefon: 06708509729
E-mail: Email Küldése