layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Felnőtt Háziorvosi körzet háziorvosi munkakör

Hirdető felhasználó: Rozek Anikó

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1979
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
4. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
5. B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  -részletes szakmai önéletrajz,
 -az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 -egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
 -Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 -igazolás a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
 -egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozó igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 -nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként vagy vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tagjaként kívánja ellátni,
 -hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,
 -vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tajgaként történő ellátás esetén a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja:  -Postai úton, a pályázatnak a Gyula Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Felnőtt háziorvosi pályázat.
 -Személyesen: Dr. Görgényi Ernő polgármester, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Gyula város 8. számú felnőtt háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel terhelt – jelenleg helyettesítéssel ellátott – tartósan betöltetlen háziorvosi ellátás biztosítására.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sós Judit szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály vezető nyújt, a +36-66-526-850 -es telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Gyula Város Egészségyügyi Alapellátási Intézménye
Település: Gyula
Telefon: 06/66 526-850
E-mail: Email Küldése