layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Háziorvosi munkakör

Hirdető felhasználó: Dióskál Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 900
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: 1. Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
4. Magyar Orvosi Kamarai tagság.
5. B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  -részletes szakmai önéletrajz,
 -az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 -egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
 -Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 -igazolás a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
 -egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozó igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 -nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként vagy vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tagjaként kívánja ellátni,
 -hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,
 -vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tagjaként történő ellátás esetén a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.12.01
A pályázat benyújtásának módja: -Postai úton, a pályázatnak Dióskál Község Önkormányzatának levelezési címére történő megküldésével (8474 Zalaapáti, Szent István tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni „ Dióskál Háziorvosi pályázat".
 -Személyesen: Kun Marcell alpolgármester, Zala megye, 8764 Dióskál, Béke tér 1.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.03.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton Községek háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel terhelt – jelenleg helyettesítéssel ellátott – tartósan betöltetlen vegyes körzet háziorvosi ellátás biztosítására.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Lóránt Aljegyző nyújt, a +36-30/3272234-es telefonszámon.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat
-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit
rögzítik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dióskál Község Önkormányzata
Település: Dióskál
Telefon: 06/303272234
E-mail: Email Küldése