layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Pályázati felhívás háziorvosi álláshelyre Sellye I. számú há

Hirdető felhasználó: Sellye Város Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1605
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Az állás betöltésének feltételei:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
• a praxis vállalkozói formában való működtetése,
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás,
• Orvosok Országos Nyilvántartásába vétel igazolása,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:
• végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
• részletes szakmai önéletrajz,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
• vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata,
• vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervéhez,
• - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.03.31.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Sellye Város Polgármesterének címezve: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
A borítékra kérjük feltüntetni: „ Háziorvosi pályázat”. Egyéb információt Nagy Attila polgármester nyújt a +06-20/594-4666 telefonszámon, illetve dr. Szalóky Ildikó jegyző nyújt: a +06-73/580-900 telefonszám 12-es mellékén, vagy a jegyzo@sellye.hu e-mail címen.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.05.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás háziorvosi álláshelyre
Sellye Város Önkormányzata és Marócsa község Önkormányzata pályázatot hirdetnek a
Sellye I. számú háziorvosi körzet
Sellye rendeletben meghatározott településrésze és Marócsa település területe vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott, betöltetlen - I. számú felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosi feladatainak vállalkozói formájában való ellátására az alábbi tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe:
• háziorvosi rendelő Ormánság Egészségközpont, 7960 Sellye, Bodonyi N. u. 1/A.

Ellátandó települések és lakosságszáma:
• Sellye I. körzet lakossága : 1525
• Marócsa község és lakosságszáma: 80 fő

Rendelkezésre állás: munkanapokon 8-15 óráig.

Ellátandó feladatok:
• felnőtt háziorvosi körzet feladatainak teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel

Egyéb tudnivalók:

A megbízás időtartama: határozatlan idő. A nyertes pályázóval kötött, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítő feladat-ellátási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az Önkormányzatok térítésmentesen adják át a szükséges szerződések megkötése alapján. A nyertes pályázó részére Sellye Város Önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
A Képviselő-testületek fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsák.
A pályázat elbírálása:
A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követően a Képviselő-testületek együttes ülésén történik.

Nagy Attila
polgármester

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Sellye Város Önkormányzat
Település: Sellye
Telefon: 73/580-900
E-mail: Email Küldése