layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Háziorvosi álláspályázat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1188
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott orvosi végzettség, szakképesítés,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
- cselekvőképesség,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz (gazdasági társaság pályázó esetén megjelölve, ki fogja személyesen ellátni a praxist),
- a diploma és a végzettséget igazoló okiratok másolata,
- külföldön szerzett diploma esetén a honosításról (magyarországi elismerésről) szóló határozat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy: büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.05.02
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot „Pályázat háziorvosi állásra” megjelöléssel Gergely Zoltán polgármesternek címezve (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) kell személyesen, postai kézbesítés útján vagy e-mailen (titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu) benyújtani.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A praxis térítésmentesen vehető át az Önkormányzattól. A pályázatokat a benyújtási határidő leteltét követően a soron következő ülésén Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Jászárokszállás Város Önkormányzata
Település: Jászárokszállás
Telefon: 06-57-531-050
E-mail: Email Küldése