layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Háziorvos pályázat Pusztadobos

Hirdető felhasználó: Pusztadobos Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1592
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
2. büntetlen előélet
3. felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
4. MOK tagsági igazolvány
5. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés

Előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot
2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai
3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről
4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról
6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék
8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.05.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.06.07
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi pályázat”) postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Pusztadobos, Község Önkormányzata, 4565 Pusztadobos, Petőfi utca 4.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.08.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A munkakör betölthető a pályázat elbírálását követően, 2018. augusztus 1. napjától. Nyertes pályázóval a Képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni Dani Attila polgármestertől az 45/710-182 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pusztadobos Község Önkormányzata
Település: Pusztadobos
Telefon: +36-45/710-182
E-mail: Email Küldése