layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tiszajenő-Háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Tiszajenő Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1403
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség,
- Magyar állampolgárság,
- Egészségügyi alkalmasság,
- A pályázó nem áll foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása
- vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.07.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.08.20
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot „Pályázat háziorvosi állásra” megjelöléssel Puskás Béla polgármesternek címezve (5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. ) kell személyesen, postai kézbesítés útján vagy e-mailen (info@tiszajeno.hu) lehet benyújtani.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.09.20
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A praxis térítésmentesen vehető át az Önkormányzattól.
A pályázatokat a benyújtási határidő leteltét követően a soron következő ülésén Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A feladatellátás kezdete a vállalkozási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó működési engedély , praxisengedély alapján a NEAK-al megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tiszajenő Községi Önkormányzat
Település: Tiszajenő
Telefon: +36-56-434-550
E-mail: Email Küldése