layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Szabadszállás Háziorvosi körzet

Hirdető felhasználó: Nagy András

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség
- Saját gépkocsi
- Egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szabadszállás Város Önkormányzat
6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.,
Személyesen: Dr. Báldy Zoltán polgármester részére

Részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot.
- Orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai
- MOK tagsági igazolvány
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről
- Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék
- Nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.08.21
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.08.31
A pályázat benyújtásának módja: A háziorvosi körzet működéséhez szükséges tárgyi feltételeket térítésmentesen biztosítjuk.
- A háziorvosi körzet működtetéshez – közalkalmazotti jogviszony keretében történő feladatellátás esetén – közalkalmazotti jogviszonyban ápolónőt foglalkoztatunk.
- Szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
- Egyéb juttatás megállapodás alapján.
A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.09.03
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A település Kecskeméttől 40 km-re található.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Szabadszállás Város Önkormányzata
Település: Szabadszállás
Telefon: 06209999623
E-mail: Email Küldése