layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Háziorvosi pályázat - Harta Nagyközség

Hirdető felhasználó: Harta Nagyközség Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Büntetlen előélet; cselekvőképesség; az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és a 4/2000 (V. 25.) EÜM rendeletben előírt feltételek megléte; MOK tagság; B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolata;
- a háziorvosi feladat ellátására vonatkozó alkalmasságot igazoló okirat másolatok;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként ill. vállalkozóként kívánja ellátni;
- pályázó hozzájárulása a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.07.16
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.07.20
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázat Harta Nagyközség Önkormányzata (6326 Harta, Templom u. 68.) címre történő megküldésével;
személyesen a Hartai Közös Önkormányzati Hivatal (6326 Harta, Templom u. 68.) 5. sz. irodájában 1 példányban zárt borítékban.
Kérjük a borítékon feltüntetni "Háziorvosi pályázat".
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.09.10
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Harta település I. számú háziorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel a háziorvosi feladatok ellátása.
A feladat helyben lakással is betölthető, szolgálati lakás biztosított.
További részletes információ kérhető Dollenstein László polgármestertől a 78/507-070 telefonszámon.
A nyertes pályázóval Harta Nagyközség Önkormányzata határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Harta Nagyközség Önkormányzata
Település: Harta
Telefon: 78/507-070
E-mail: Email Küldése