layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

http://www.oali.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifHáziorvos / fogorvos praxist kínál


68 Találatok: 1 - 20 / 68


Pécs belvárosában gyermekorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: dr. Benczenleitner Éva

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 600
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Pécs belvárosában, részben családi házas környezetben, labor és röntgen közelségében, felújított és tágas (váró, konzultációs helység, pihenőszoba, szoptató szoba) saját tulajdonú ingatlannal gyermekorvosi praxis eladó. Az ingatlanban akár két rendelő kialakítása is lehetséges. Bérlés is szóba jöhet. Könnyű parkolási lehetőség, központi ügyelet szervezett, váltótárs helyettesítés. A rendelés és a tanácsadás időpontra történik, bejáratott betegelőjegyzési rendszer.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr. Serény Géza
Település: Pécs
Telefon: +36 30 217 5025
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvosi körzet térítésmentes praxisjoggal eladó

Hirdető felhasználó: Körmend Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Körmend II. sz. házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi ellátás, valamint iskola- és ifjúságorvoslási feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.
A feladatellátás kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Egyéb információk:
- az egészségügyi szolgáltató (vállalkozó) köteles a házi gyermekorvosi ellátáshoz jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeket biztosítani, a házi gyermekorvos helyettesítéséről gondoskodni,
- a házi gyermekorvosi rendelő helyiség és váróteremben lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja (9900 Körmend, Dienes L. u. 9.) azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelőre és a váróteremre arányosan eső, annak használatával együtt járó, a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeit,

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
- a körzethez tartozó közterületek megnevezését az önkormányzat 6/2016. (II. 25.) rendeletének 2. sz. melléklete tartalmazza.
- iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola (9900 Körmend, Thököly u. 29/A.), dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde (9900 Körmend, Bartók B. u. 9.),
- a feladatellátás finanszírozása: a házi gyermekorvosi feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján történik.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: dr. Stepics Anita jegyzőtől, telefonszáma: (06) 94/592929.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- felsőfokú (egyetemi) végzettség, általános orvosi szakképzettség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvos szakképesítés,
- a pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja,
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvos, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi tevékenység gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
- vállalkozás keretében történő működtetés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
- érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
- egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
- igazolás a működtetési jog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Körmend Város Önkormányzata (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) Bebes István polgármesternek. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Körmend Város Önkormányzata
Település: Körmend
Telefon: +3694/592929
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi körzet praxis joga eladó

Hirdető felhasználó: Kincse Mária

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Budapest, XXI.kerület (Csepel) felnőtt háziorvosi körzet praxis joga eladó. Praxis létszám: 1600 fő. 24 órás központi ügyelet van, ügyeleti kötelezettség nincs. Jól karbantartott körzet, nem panel.Telefon: 06 70 940 6263

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kincse Mária
Település: Budapest
Telefon: 06 70 940 6263
E-mail: Email Küldése

Gyermekorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: Dr.Simon Irén

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 700
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Sükösdön (51-es főúton,Bajától 10 km-re) házi gyermekorvosi praxis eladó.Praxis létszám 700 fő.1 iskola,2 óvoda van,2 védőnő.Tavaly felújított korszerű épület és informatikai rendszer van,hozzáértő asszisztencia.Helyettesítés szomszéd falu gyermekorvosával megoldott.Központi ügyelet van.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr.Simon Irén
Település: Sükösd
Telefon: +36/30/3863810
E-mail: Email Küldése

48 órán belül kap tőlünk hitelt

Hirdető felhasználó: susan

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Megbízható hitelfelvevő vagyok, aki hitelt és személyi kölcsönt kölcsönöz minden olyan súlyos személynek, akinek szüksége van az ajánlatra, 3% -ot kölcsönadok, ha érdekel az ajánlat, akivel kapcsolatba léphet velem: loanconsultantagent01@gmail.com

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: susan
Település: all
Telefon: 5048954383
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: Dr. Tóth Ilona

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1450
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Óbudán- Békásmegyer hegy felőli oldalán -1450 fős felnőtt háziorvosi praxis eladó.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Tóth Ilona
Település: Budapest
Telefon: 06309944760
E-mail: Email Küldése

Eladó háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Dr. Lipták Éva

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Miskolcon felnőtt háziorvosi praxis eladó.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: háziorvosi praxis
Település: Miskolc
Telefon: 06204667466
E-mail: Email Küldése

Gyermekorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Dr. Buzási János

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 961
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Budapest, középső-ferencvárosi gyermekorvosi praxisba keresek kollégát, öt gyermek háziorvossal működő önkormányzati tulajdonú rendelőbe, helyettesítés és/vagy vásárlás céljából. Működés alacsony rezsiköltséggel. Ár megegyezés szerint.
Elérhetőség drbuzasi@drbuzasi.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Buzási János
Település: Budapest
Telefon: +36209419333
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi praxosom eladom

Hirdető felhasználó: Dr. Tóth Ilona

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1450
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Óbudán- Békásmegyer hegy felőli oldalán 1450 fős - lehetne több is- felnőtt háziorvosi praxis eladó, most akár 4 M Ft-os NEAK(OEP) támogatással.
A rendelő SZTK -ban található, ennek minden előnyével.A rendelőben nincs váltótárs, egyedül lehet dolgozni. Központi ügyelet napi 24 órában megoldott.Ügyelni nem kell.
Irányár : 6 havi finanszírozás

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Tóth Ilona
Település: Budapest
Telefon: 063099944760
E-mail: Email Küldése

Pályázat fogorvosi praxis betöltésére

Hirdető felhasználó: Decs Nagyközség Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 4851
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet Decs nagyközség és Sárpilis község – jelenleg helyettesítéssel ellátott – fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására.

Pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Decs Nagyközség Önkormányzata, 7144 Decs, Fő utca 23.

Munkavégzés helye: 7144 Decs, Őcsényi utca 10. fogorvosi rendelő

Pályázati feltételek:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
- vállalkozás formájában.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:
- a meghirdetett fogorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
- az önkormányzat a feladat ellátásához csupán az üres rendelő helyiséget biztosítja térítésmentesen és fizeti a vele kapcsolatos közmű díjakat, a rendelő berendezése és fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli.

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2017. október 31.


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Decs Nagyközség Önkormányzata címére (7144 Decs, Fő utca 23.), Decs nagyközség polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Fogorvosi pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés.

A feladatellátás kezdete:

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető:
Antal Zsolt polgármestertől a 06/74/595-903 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Decs Nagyközség Önkormányzata
Település: Decs
Telefon: 74/595-903
E-mail: Email Küldése

9545 Jánosháza, Ifjúság u.3.

Hirdető felhasználó: Dr Szente Tamás

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1616
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Nyugdíjazás miatt 2017.október 1-től felnőtt háziorvosi praxis Dunántúlon, Jánosházán eladó. Rendezett körzet,állandó ügyelet Celldömölk székhelyen működik,melyben részt venni nem kötelező. Labor,fizioterápia helyben van. A körzetben Üzemorvosi tevékenységre lehetőség van. Szolgálati lakás megbeszélés tárgya.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr Szente Tamás
Település: Jánosháza
Telefon: 95 450 161 hétköznap 7 és 10 óra között
E-mail: Email Küldése

I. sz. gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi, területi ell

Hirdető felhasználó: Barcs Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Barcs Város I. számú gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására,
területi ellátási kötelezettséggel.

A tevékenység magában foglalja a központi ügyeleti szolgálatban való részvételt is, mely egyben a feladatellátásra megállapodás alapján igényt tartó települések ellátását is jelenti.

A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. A pályázónak meg kell felelnie a működtetési jog engedélyezési feltételeinek.

Pályázati feltételek:
- a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- képesítést tartalmazó oklevél másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
- nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egyéni vagy társas vállalkozóként ),
- MOK tagsági igazolás.




Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint.
Igény esetén az Önkormányzat bérlakást biztosít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 1.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (7570. Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat a Barcs I. számú gyermekorvosi körzet működtetésére” szöveget.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A praxis betölthető: 2018. január 1-jétől

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Barcs Város Polgármesterétől személyesen, vagy a 06-82/462-459-es telefonszámon
vagy Barcs Város Címzetes Főjegyzőjétől személyesen, vagy a 06-82/ 565-961-es telefonszámon.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt.”

A pályázat közzétételre kerül:
- Országos Alapellátási Intézet honlapján,
- Híd TV Képújság,
- Barcs város honlapja (www. barcs.hu),
- Somogy -és Baranya megyei napilapban

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Barcs Város Önkormányzata
Település: Barcs
Telefon: 82/565-961
E-mail: Email Küldése

Látrány Község Önkormányzata háziorvost keres

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1613
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi
Hirdető felhasználó: Látrány Község Önkormányzata
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1613
Ellátandó települések száma: Több település (Látrány, Visz)
Pályázati feltételek: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben,
valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- MOK tagsági igazolás
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez címezve (8681 Látrány, Rákóczi u. 69.) A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kelemen Ferenc polgármester nyújt a 06/30/9483750 telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Látrány Község Önkormányzata, mint székhely, illetve Visz Község Önkormányzatai, mint háziorvosi körzethez tartozó települések pályázatot hirdetnek Látrány, Visz község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Munkavégzés helye: 8681 Látrány, Rákóczi u., 8681 Visz szám alatt lévő orvosi rendelők.

A praxis betöltésének kezdeti időpontja, tartama: a szükséges engedélyezési eljárást követően határozatlan időtartamra.


Egyéb információk:
- a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
- a háziorvosi körzet lakosságszáma 2016. januári állapot szerint: 1613 fő.
- az önkormányzatok a feladat ellátásához a rendelő helyiségeket, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítják, a rendelők fenntartásának költsége a feladatot ellátót terhelik.
- az önkormányzatok fenntartják azon jogát, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonják, a pályázati eljárást megszüntessék.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-el (jogutódjával) kötött finanszírozási szerződés szerint.
Kapcsolat
Hirdető pontos megnevezése: Látrány Község Önkormányzata
Település: Látrány
Telefon: 06 85 327-106
E-mail: polgarmester@latrany.hu
titkarsag@latrany.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal
Település: Látrány
Telefon: 85-327-106
E-mail: Email Küldése

Tótkomlóson fogászati praxis eladó

Hirdető felhasználó: Remes Krisztina

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3224
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A városban 2 önálló fogászati praxis működik, melyből az egyik ezúton berendezéssel együtt eladó. A város állandó lakosainak száma 5.999 fő, a praxis ellátási körzetébe 3.224 fő tartozik. A praxis ellátásának módja: vállalkozási formában történő működtetés területi ellátási kötelezettséggel. Feladatellátás helye: Tótkomlósi Rendelők épületében- Fő u. 2. sz., mely rendelő az Önkormányzat tulajdona.
Érdeklődni a 06/20-9216-770 telefonszámon lehet.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Remes Krisztina
Település: Tótkomlós
Telefon: 06-209216-770
E-mail: Email Küldése

Praxist kínál Szabolcs,de HAJDÚ HATÁRÁN

Hirdető felhasználó: Bélteki Béla

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2160
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: MAJDNEM HAJDÚ BIHAR.Felnőtt háziorvosi praxisjogomat értékesíteni szeretném. 27 éve dolgozok ebben a praxisban,illetve körzetben. Dominó rendszerben rendelünk,ennek megfelelően a napi 4 órás rendelés kérhető rajtunk számon. Nem igényel helyben tartózkodást. Reggel 7-től este hétig mindig rendel valamelyikünk. 6 felnőtt és 3 gyermek praxis van. Mindenki külön rendelőben,de egy épületben dolgozik. Praxis összetétele országos szinten is kifejezetten jó-nak számít. Központi ügyelet hétköznap este 7-től reggel 7-ig Hétvégén R.7-től R.7-ig. 14 ezer fős kisvárosban.Közel Nyíregyházához és Debrecenhez.SZABOLCS-HAJDÚ határán Szabolcs-ban. Ár= 9 HAVI finanszírozás

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Bélteki Béla
Település: Újfehértó
Telefon: +36702397449
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi praxisomat eladom

Hirdető felhasználó: Dr. Tóth Ilona

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1450
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Óbudán- Békásmegyer hegy felőli oldalán 1450 fős - lehetne több is- felnőtt háziorvosi praxis eladó, most akár 4 M Ft-os NEAK(OEP) támogatással.
A rendelő SZTK- --ban található, ennek minden előnyével. Központi ügyelet napi 24 órában megoldott.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Tóth Ilona
Település: Budapest
Telefon: 06309944760
E-mail: Email Küldése

Balatonszabadi gyermekorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: Dr. Makayné Dr. Horváth Zsuzsanna

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 700
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Siófok szomszédságában, Balatonszabadiban 700 fős gyermekorvosi praxis ügyeleti kötelezettség nélkül nyugdíjba vonulás miatt eladó.
Megvásárolható OEP vissza nem térítendő támogatással, akár önerő nélkül is (pályázati határidő: 2017.okt.15).

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Makayné Dr. Horváth Zsuzsanna
Település: Balatonszabadi
Telefon: 06203318392 , 8-16 óra között
E-mail: Email Küldése

TAMÁSI III. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában

Hirdető felhasználó: Tamási Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 943
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás
Tamási Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a TAMÁSI III. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására

Ellátandó lakosságszám: 1677 fő (bejelentkezettek száma: 943 fő)
Ellátandó települések száma: Tamási III. számú körzete
Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- OONY-ba vétel igazolása,
- a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolását,
- háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya;
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltét-elei fennállnak;
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
- részletes személyi és szakmai önéletrajzot fényképpel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- kamarai és OONY-ba vétel igazolása
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére, egyéni vállalkozásról igazo-lás vagy cégkivonat,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban résztvevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen Porga Ferenc Tamási Város Polgár-mesterénél (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. január 1.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A feladat ellátásának helye: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22. szám alatt található rendelőintézet földszinti részén található rendelőhelyiség, amelyet a körzetet ellátó orvos használ közösen a Tamási IV. számú háziorvosi körzetet ellátó orvossal, bérleti díj fizetése nélkül.

A praxis ellátásának módja: vállalkozási formában történő működtetés területi ellátási kötelezettséggel.
A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése estén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pá-lyázó részére. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.
A praxis finanszírozása: a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egész-ségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást ered-ménytelennek nyilvánítja.
Bővebb információt: Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző nyújt a 74/570-801-es telefonszámon vagy a jegyzo@tamasi.hu e-mail címen.

***

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tamási Város Önkormányzata
Település: Tamási
Telefon: 20/400-5748
E-mail: Email Küldése

Balatonboglár

Hirdető felhasználó: Dr. Kálmánné Panner Éva

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1350
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Balatonbogláron háziorvosi- és üzemorvosi praxis (4. számú körzet) együtt, és külön is eladó. Felnőtt, 1350 kártyás körzet. Kötelező ügyelet, havonta 2 alkalom. Asszisztens biztosított. Szakorvosi ellátás helyben, kórházi ellátás Siófokon és Kaposváron biztosított.
Érdeklődni lehet:
Dr. Kálmánné Panner Éva
06203891948
kpannereva@gmail.com

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Kálmánné Panner Éva
Település: Balatonboglár
Telefon: 06203891948
E-mail: Email Küldése

1043. Pozsonyi u 6/a 5/68

Hirdető felhasználó: Dr. Gálla Zoltán

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1450
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Újpest centrumában levő, felnőtt háziorvosi praxisomat (1450 fő) nyugdíjba vonulásom miatt eladom.Központi ügyelet van.Körzet a rendelő közvetlen közelében .Körzeti nővért 12 éve .alkalmazom,helyben lakik. Átadás január 1-től lehetséges.Kívánság szerint a Kft a működtetésben segíthet ! Tel: 06-20-370-8584.Rendelő kizárólagos használató,nővérszobával, teljesen felújított.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Gálla Zoltán
Település: Budapest .
Telefon: 0620-370-8584
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com