layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

http://www.oali.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifHirdetéseim Vízvár Község Önkormányzata


1 Találatok: 1 - 1 / 1


7588 Vízvár, Szent István utca 8.

Hirdető felhasználó: Vízvár Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1520
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Hirdető felhasználó: Vízvár Község Önkormányzata
7588 Vízvár, Szent István u. 8.
Ellátandó települések száma: Négy település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt és gyermek (vegyes)
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi feladat-
ellátásra


Vízvár Község Önkormányzata, mint székhely, illetve Bélavár, Heresznye, Bolhó Községek Önkormányzatai, mint háziorvosi körzethez tartozó települések pályázatot hirdetnek Vízvár, Bélavár, Heresznye, Bolhó község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Vízvár Község Önkormányzata, 7588 Vízvár, Szent István u. 8.

Munkavégzés helye: 7588 Vízvár, Szent István u. 1., Bélavár, Bajcsy-Zs. u. 42, Heresznye, Kossuth L. u. 92, Bolhó, Kossuth L. u. 3. szám alatt lévő orvosi rendelők.

Pályázati feltételek:
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben,
valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- MOK tagsági igazolás
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:
- a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
- a háziorvosi körzet lakosságszáma 2018. januári állapot szerint: 1520fő.
- az önkormányzatok a feladat ellátásához a rendelő helyiségeket, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítják, a rendelők fenntartásának költsége a feladatot ellátót terhelik.
- szolgálati lakás a központi rendelővel egy épületben biztosított.
- előnyt élvez a pályázat elbírálásánál kézi gyógyszertár működtetése.
- az önkormányzatok fenntartják azon jogát, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonják, a pályázati eljárást megszüntessék.

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
Pályázat elbírálására az önkormányzatok képviselő-testületeinek a pályázati határidő lejártát követő együttes ülésén kerül sor.

A praxis betöltésének kezdeti időpontja, tartama: a szükséges engedélyezési eljárást követően 2018. 08. 01-től határozatlan időtartamra.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Vízvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve (7588 Vízvár, Szent István u. 8.) A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kozma László polgármester nyújt a 06/70/382-3091 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye: OALI-, Vízvár község honlapja: www.vizvar.hu
Kapcsolat
Hirdető pontos megnevezése: Vízvár Község Önkormányzata
Telefon: 06 82 201-900, 06 70 382-3091
Település: Vízvár
E-mail: vizvar.onkorm@somogy.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Vízvár Község Önkormányzata
Település: Vízvár, Bélavár, Heresznye, Bolhó
Telefon: 82/ 201-900 06 70/ 382-3091
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com