layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

http://www.oali.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifMinden hirdetés


110 Találatok: 1 - 20 / 110


Házorvosi praxis - Balatonboglár

Hirdető felhasználó: Dr. Kálmánné Panner Éva

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1350
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A Balaton déli partján háziorvosi felnőtt, 1000 kártyás praxis eladó. Asszisztens és szakorvosi ellátás biztosított.
Érdeklődni lehet:
Dr. Kálmánné Panner Éva
06203891948
kpannereva@gmail.com

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Kálmánné Panner Éva
Település: Balatonboglár
Telefon: 06203891948
E-mail: Email Küldése

Barcs Város IV. számú felnőtt körzet háziorvosi feladatai

Hirdető felhasználó: Barcs Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben
előírt egyéb feltételek,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- képesítést tartalmazó oklevél másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a
teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen
történő tárgyalásáról,
- nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egyéni vagy társas vállalkozóként ),
- MOK tagsági igazolás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.10.01.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével
(7570. Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat a Barcs IV. számú háziorvosi körzet
működtetésére” szöveget.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.01.01.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Barcs Város Polgármesterétől személyesen, vagy a 06-82/462-459-es telefonszámon
vagy Barcs Város Címzetes Főjegyzőjétől személyesen, vagy a 06-82/ 565-961-es
telefonszámon.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt.”

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Barcs Város Önkormányzata
Település: Barcs
Telefon: 82/565-961
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvos

Hirdető felhasználó: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1778
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - Egyetem – csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, orvosi kamarai tagság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- házi gyermekorvosi munkakörben betöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
- nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.12.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.12.22
A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázat Hajdúhadház Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7731/2017, valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos.
- Személyesen Csáfordi Dénes polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.12.22
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: - A jogviszony időtartama: határozatlan idejű megbízási jogviszony

- Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

- A munkavégzés helye:Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 9. szám

- A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Hajdúhadház II. számú házi gyermekorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel a jogszabályban meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátása, az ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel

- Díjazás: megegyezés szerint

- A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

- A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

- A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A házi gyermekorvos munkakör betöltése megbízási jogviszonyban, megbízási szerződés alapján történne.

- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szaniszló Tamás nyújt, a 06-30-229-4440-es telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Hajdúhadház Város Önkormányzata
Település: Hajdúhadház
Telefon: 06-30-229-4440
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: dr. Dancsó Mária Éva

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1400
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Várpalotán 1400 fős háziorvosi praxis eladó.
A praxis központi helyen található.
Bejárással Székesfehérvárról és Veszprémből ellátható.
Amennyiben szükséges szolgálati lakás biztosított.
A vételár: 1 havi OEP bevétel.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr. Dancsó Mária Éva
Település: Várpalota
Telefon: 06703798729
E-mail: Email Küldése

HAjdúszoboszlón gyermekorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: Dr. Parti Gabriella

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1200
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Hajdúszoboszlón házi gyermekorvosi praxis joga eladó. Ügyelet nincs, szakorvosi rendelőintézet épületében van a redelő. A praxis nyugdíjba vonulás miatt eladó. Ár megegyezés szerint.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Parti Gabriella
Település: Hajdúszoboszló
Telefon: 006303826808
E-mail: Email Küldése

háziorvosi álláshelyre pályázat

Hirdető felhasználó: Gelse Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1980
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Gelse Község Önkormányzata pályázatot hirdet
a Gelsei háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására

Ellátandó lakosságszám: 1980 fő
Ellátandó települések száma: 4
Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- OONY-ba vétel igazolása,
- a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolását,
- háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya;
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak;
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
- részletes személyi és szakmai önéletrajzot fényképpel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- kamarai és OONY-ba vétel igazolása
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére, egyéni vállalkozásról igazolás vagy cégkivonat,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban résztvevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 15 nap
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen Szegedi Ferenc Gelse Község Polgármesterénél (8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A feladat ellátásának helye: 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 93. szám alatt található háziorvosi rendelő.

A praxis ellátásának módja: vállalkozási formában történő működtetés, területi ellátási kötelezettséggel.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése estén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.
A praxis finanszírozása: a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
Bővebb információt: László Piroska jegyző nyújt a 93/560-001-es telefonszámon vagy a korjegyzo@gelse.hu e-mail címen.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Gelse Község Önkormányzata
Település: Gelse
Telefon: 06 93/560-001
E-mail: Email Küldése

Fogászati praxisjog nyugdíjazás miatt eladó

Hirdető felhasználó: Dr. Laklia Mária

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3353
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Nagykanizsa mellett, Iharosberényben, jól bejáratott, NEAK (OEP) által finanszírozott praxis joga, teljes felszereléssel, vagy anélkül, nyugdíjazás miatt eladó. Ár: alku szerint.

E-mail: dr.lakliamaria@gmail.com
Mobil: +36303538291

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Laklia Mária
Település: Iharosberény
Telefon: +36303538291
E-mail: Email Küldése

Vegyes háziorvosi praxis eladó

Hirdető felhasználó: Dr.Takács Ildikó

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1030
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Nógrád megyében,Salgótarjántól 15 km-re,festői környezetben,22 éve egy kézben tartott,vegyes háziorvosi praxis eladó, nyugdíjba vonulás miatt.Kártyaszám 1030,területi ellátási kötelezettség,kitűnő, jól képzett, a faluban lakó fiatal asszisztensnő.A rendelő mindennel felszerelt,az önkormányzattal az együttműködés nagyon jó.Salgótarjánban központi ügyelet működik,részvétel nem kötelező,de lehetséges.A községben a falusi turizmus fellendülőben van,a környezet élhető,nyugodt,gyermekneveléshez ideális körülményeket biztosít,bölcsőde,óvoda,nyolc osztályos iskola működik.Az ár: megbeszélés szerint.Kapcsolat felvétel:06-70-368-4946.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr.Takács Ildikó
Település: Bárna
Telefon: 06703684946
E-mail: Email Küldése

Fogászati praxisjog

Hirdető felhasználó: Dr. Tóth-Daru Csilla

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 4937
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Bejáratott, belvárosi vegyes fogászati körzet praxisjoga eladó! Az ár minimálisan alkuképes!

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Tóth-Daru Csilla
Település: Szolnok
Telefon: 06706088006
E-mail: Email Küldése

Sopron mellett Újkéren

Hirdető felhasználó: Dr. Tóth Kálmán

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Sopron közelében, Újkéren 1600 fős, vegyes háziorvosi praxis eladó, csatolt község Egyházasfalu, jól felszerelt rendelők, támogató önkormányzatok
Szakképzett asszisztens, helyettesítés megoldott, mindennapos központi ügyelet 16 órától, részvétel nem kötelező.
Rendelővel egybeépített családi ház, és kert önkormányzat által biztosított
Vételár megegyezés szerint.
Dr. Tóth Kálmán
+36203168538

 

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Tóth Kálmán
Település: Újkér
Telefon: 06 20 316 8538
E-mail: Email Küldése

Esztergomi fogászati praxis eladó

Hirdető felhasználó: Dr.Szűcs Judit

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 7000
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Esztergomban 7000 fős praxisjog lehetőleg 2018.04.01.átadással eladó.Ügyelet és váltótárs nincs, magánpraxis folytatható.Rendelkezésre állás heti 30 óra, kis rtg., rendszeresen szervizelt géppark rendelkezésre áll. A praxis 10 éve egy kézben van, piaci alapon vásárolt, jól bevezetett, a belvárosban található és tehermentes.
Az eladás oka: tervezett nyugdíjba vonulás.
A vásárláshoz praxisvásárlási támogatás pályázat útján igénybe vehető.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr.Szűcs Judit
Település: Esztergom
Telefon: 06 30 254 7049
E-mail: Email Küldése

Eladó Gyermek háziorvosi Praxis XIII.kerületben

Hirdető felhasználó: Dr.Strasszer Erzsébet

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 900
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Bp.XIII.kerület központi,megújuló részén kb.900 fős gyermekkörzeti praxis nyugdíjazás miatt eladó.Zömében liftes,újépítésű házak,jó korösszetétel.Tapasztalt asszisztens,helyettesítés egymás között,központi ügyelet.Ár megegyezés szerint.Tel.:06209667408

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr.Strasszer Erzsébet
Település: Budapest
Telefon: 06209667408
E-mail: Email Küldése

Centrális fekvés

Hirdető felhasználó: Tranger Károly

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1700
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Budapest X.kerületben Hungária krt melletti MÁV Lakótelepi rendelőben 1700 betegszámmal felnőtt háziorvosi praxis az orvosnő halála következtében a jogosult örököstől átvehető a NEAK pályázaton elnyerhető 4 millió Ft ellenében. Tel :
06 70 600 85 71 E-mail : trangerkaroly77@gmail.com Név : Tranger Károly

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tranger Károly
Település: Budapest
Telefon: 06 70 600 85 71
E-mail: Email Küldése

. sz. gyermekorvosi körzet letelepedési támogatással

Hirdető felhasználó: Pápa Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés)
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettséggel,
- az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő
ellátása az OEP-el kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,
- az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba beletekinthessenek,
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.10
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton dr. Áldozó Tamás polgármesternek (8500 Pápa, Fő u. 5.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „4. sz. Házi gyermekorvosi körzet pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézetének igazgatójától Ujváry Hajnalkától, a 06-89-515-003 telefonszámon munkaidőben, vagy azon kívül a 06/30/6480846 telefonszámon, e-mailben az alapellatas@papa.hu elektronikus levélcímen.

A körzet több, mint 60 hónapja betöltetlen, így a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt letelepedési támogatás igényelhető rá. (20.000.000,-Ft )

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Pápa Város Önkormányzata
Település: Pápa
Telefon: 306480846
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Dr. Sterba Gizella

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2500
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Nyugat-Dunántúlon, Sárvárott 2500 fős felnőtt háziorvosi praxis eladó. Jól gondozott körzet, központi ügyelet. Üzemorvosi tevékenységre lehetőség van. Asszisztencia biztosított. Szakorvosi ellátás helyben. Érdeklődni a mellékelt e-mail címen lehet.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Sterba Gizella
Település: Sárvár
Telefon: 06-30-9464675
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi munkakör

Hirdető felhasználó: Dióskál Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 900
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: 1. Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
4. Magyar Orvosi Kamarai tagság.
5. B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  -részletes szakmai önéletrajz,
 -az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 -egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
 -Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 -igazolás a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
 -egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozó igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 -nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként vagy vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tagjaként kívánja ellátni,
 -hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,
 -vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tagjaként történő ellátás esetén a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.12.01
A pályázat benyújtásának módja: -Postai úton, a pályázatnak Dióskál Község Önkormányzatának levelezési címére történő megküldésével (8474 Zalaapáti, Szent István tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni „ Dióskál Háziorvosi pályázat".
 -Személyesen: Kun Marcell alpolgármester, Zala megye, 8764 Dióskál, Béke tér 1.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.03.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton Községek háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel terhelt – jelenleg helyettesítéssel ellátott – tartósan betöltetlen vegyes körzet háziorvosi ellátás biztosítására.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Lóránt Aljegyző nyújt, a +36-30/3272234-es telefonszámon.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat
-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit
rögzítik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dióskál Község Önkormányzata
Település: Dióskál
Telefon: 06/303272234
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvosi praxis eladás

Hirdető felhasználó: Dr. Jaksics Ilona

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Balatonfüreden házi gyermekorvosi praxis saját, jól felszerelt rendelővel eladó.
Szakképzett, precíz asszisztencia biztosított.
Nyugdíjba vonulási szándék miatt keresem gondos utódomat.
Elérhetőség: +36/30-219 7360, 18 óra után.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Jaksics Ilona
Település: Balatonfüred
Telefon: +36/30-2197360
E-mail: Email Küldése

IX. kerületi praxis eladó

Hirdető felhasználó: Dr. Solt Mária

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 900
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Rehabilitált környék. Ügyelet, helyettesítés megoldott. 800 lakásos lakópark épül, folyamatos átadással. A praxis nyugdíjba vonulás miatt eladó.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Solt Mária
Település: Budapest
Telefon: 06309429480
E-mail: Email Küldése

Felnőtt Háziorvosi körzet háziorvosi munkakör

Hirdető felhasználó: Rozek Anikó

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1979
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: 1. Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés megléte,
3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
4. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
5. B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  -részletes szakmai önéletrajz,
 -az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 -egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
 -Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 -igazolás a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
 -egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozó igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 -nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként vagy vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tagjaként kívánja ellátni,
 -hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,
 -vállalkozóként, vagy gazdasági társaság tajgaként történő ellátás esetén a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja:  -Postai úton, a pályázatnak a Gyula Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Felnőtt háziorvosi pályázat.
 -Személyesen: Dr. Görgényi Ernő polgármester, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Gyula város 8. számú felnőtt háziorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel terhelt – jelenleg helyettesítéssel ellátott – tartósan betöltetlen háziorvosi ellátás biztosítására.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sós Judit szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály vezető nyújt, a +36-66-526-850 -es telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Gyula Város Egészségyügyi Alapellátási Intézménye
Település: Gyula
Telefon: 06/66 526-850
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi körzet eladó vagy átadó

Hirdető felhasználó: Mester Szilvia

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1800
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Budapesttől 50km-re, a 4-es számú főút mentén lévő kertvárosban, Albertirsán nyugdíjba vonulás miatt eladó vagy átadó egy 1.800 kártyás háziorvosi körzet.

Modern, kompletten felszerelt rendelő áll rendelkezésre, mely néhány éve komplett felújításon esett át, parkolási lehetőség megoldott.
Gyógyszertár közvetlenül a rendelő mellett helyezkedik el.
A városban szolgálati lakás megoldható.

Érdeklődni lehet: + 36/70 371-0451; irsapraxis@citromail.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Jászberényi Tamás
Település: Albertirsa
Telefon: + 36/70 371-0451
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com