oth-oali-logo

sztetoszkop

http://www.oali.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifMinden hirdetés


130 Találatok: 1 - 20 / 130


1043. Pozsonyi u 6/a 5/68

Hirdető felhasználó: Dr. Gálla Zoltán

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1450
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Újpest centrumában levő, felnőtt háziorvosi praxisomat (1450 fő) nyugdíjba vonulásom miatt eladom. Szolgálati lakás bérelhető, illetve megvehető , vagy cserélhető gyulai vagy békéscsabai lakásra v családi házra.Kívánság esetén
a praxis működtetésében közreműködök. Tel: 06-20-370-8584

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Gálla Zoltán
Település: Budapest .
Telefon: 0620-370-8584
E-mail: Email Küldése

Pályázati felhívás gyermekorvosi feladat ellátására

Hirdető felhasználó: Aszódi Éva

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 559
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
• büntetlen előélet
• Magyar Orvosi Kamarai tagság
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok
másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
• szakmai önéletrajz,
• Magyar Orvos kamarai tagság igazolása
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a
pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot
megismerjék, abba betekinthessenek.
• a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt
ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.06.12
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.06.15
A pályázat benyújtásának módja: Egy példányban postai úton Babák Mihály polgármesternek (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „gyermekorvosi pályázat 2. számú körzetre”
További információt: Dr. Melis János címzetes főjegyző nyújt a 66/311-122-es telefonszámon.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.08.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Szarvas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szarvas, 2. számú egy településrészt érintő körzet - 2017.05.01. napjától betöltetlen, helyettesítéssel ellátott - gyermekorvosi feladatainak ellátására.
Előnyben részesül a vállalkozási jogviszonyban történő feladatellátás, de megoldható közalkalmazotti jogviszonnyal is.
A feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel jár.
Az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Szarvas Város Önkormányzata
Település: Szarvas
Telefon: 06-66/311-122
E-mail: Email Küldése

Fogászati vegyes körzet praxisjoga eladó

Hirdető felhasználó: Dr. Dér Zsuzsanna

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3622
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Az M3-as autópálya mellett, annak 64. km-ének magasságában fogászati vegyes körzet praxis joga eladó. 2014. év végén éve felújított rendelő, akkor beszerzett új kezelő egység, autokláv, kézi darabok.
A praxis funkcionálisan privatizált. A település Budapestről távolsági autóbusszal 1 ó 15 perc alatt elérhető.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Dér Zsuzsanna
Település: Hort
Telefon: 303586641
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi körzet

Hirdető felhasználó: Sümeg Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1605
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
• MOK tagsági igazolás,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázat nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.05.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.06.30
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8330 Sümeg, Béke tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: „III. számú felnőtt háziorvosi körzet”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.08.06
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Sümeg Város Önkormányzata
Település: Sümeg
Telefon: 87/550-750
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi pályázat Borsosberény

Hirdető felhasználó: Borsosberény Község Önkormányzata

Ár:

Pályázati feltételek: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki Borsosberény és Horpács települések háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására

Ellátandó feladat:
- Borsosberény és Horpács község teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben vegyes típusú háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Borsosberény Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Borsosberény, Dankó utca 1., és Horpács Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Kossuth utca 9. szám alatti rendelőben.
- A tevékenység vállalkozó háziorvosként, vagy közalkalmazottként látható el. Előny: vállalkozási formában történő ellátás.

Pályázati feltételek:
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Saját személygépjármű használata

Egyéb információk:
- a praxisjog felett az önkormányzat 2017. április 1-jétől rendelkezik
- a háziorvosi feladat az Országos Alapellátási Intézet által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható
- a háziorvosi ellátást végző az ügyeleti ellátásban részt vehet, de nem kötelező
- vegyes, degresszió mentes praxis-finanszírozás
- kiegészítő normatíva 2017. április 1-jétől 1 évig vehető igénybe (amennyiben 2017. április 1. előtt nem kerül betöltésre a praxis)
- ellátandó körzet lakosságszáma: 1.062 fő (Borsosberény és Horpács együtt)
- az önkormányzat ingyenes rendelő használatot biztosít
- Borsosberény Községben a háziorvosi szolgálati lakás jelenleg felújítás alatt áll, előre láthatólag 2017. április 1-jétől lakhatóvá válik
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó:
- Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolat
- Részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- MOK tagsági igazolás
- A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az Alapító Okirat/Cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata
- Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő a pályázati anyagot megismerte, illetve nyilatkozat, hogy a pályázat tárgyalását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésén kéri.
- Egészségügyi alkalmassági igazolás
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának helye és módja:
- A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Borsosberény Község Önkormányzata címére: 2644 Borsosberény, Petőfi út 161., Molnárné Gere Rita polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
- A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
Molnárné Gere Rita polgármester: 06-30-5261330
Torma Andrea jegyző: 06-35-574-018, hétfő, szerda délelőtt

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható
Elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követő legközelebbi képviselő-testületi ülés
Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja: a praxis azonnal, illetve megállapodás szerint betölthető
A megbízás időtartama: az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket

Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.03.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Borsosberény Község Önkormányzata
Település: Borsosberény
Telefon: 06-35/374-321
E-mail: Email Küldése

Dombóvári I. számú házi gyermekorvosi körzet betöltése

Hirdető felhasználó: Dombóvár Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - a pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- felsőfokú (egyetemi) végzettség, általános orvosi szakképzettség, valamint csecsemő- és gyerekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben a házi gyermekorvosi tevékenység végzésére előírt feltételek,
- tagság a Magyar Orvosi Kamarában,
- a házi gyermekorvosi körzetben jelenleg Dombóvár Város Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 fő asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
- az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységéről szóló 18/2007 (IV. 17.) EüM rendelet szerinti nyilvántartási szám,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondokság alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
- egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
- a Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása.
A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton Dombóvár város polgármesterének címezve kell benyújtani (Szabó Loránd polgármester, Dombóvár Város Önkormányzata, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.)

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a dombóvári I. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: Szerződéskötés után
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A pályázat meghirdetésének indoka:

A praxist betöltő házi gyermekorvos elhalálozott és a praxisjoga megszűnt, mivel a folytatásra jogosult azt nem idegenítette el egy éven belül.

Az ellátandó körzet megnevezése:

A dombóvári I. számú házi gyermekorvosi körzet (ágazati azonosító: 170095023), amely tartósan betöltetlennek minősül.

Az ellátandó feladat, a feladatellátás feltételei:

A dombóvári I. számú házi gyermekorvosi körzetben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti önálló orvosi tevékenység ellátása, valamint az önkormányzat kötelező feladatát képező iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban történő részvétel. Az önálló orvosi tevékenység folytató házi gyermekorvos tagságával működő, vagy őt alkalmazó egészségügyi szolgáltatóval (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) feladat-ellátási (megbízási) szerződése kerül megkötésre a jogszabályban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.
Az egészségügyi szolgáltató köteles a házi gyermekorvosi egészségügyi ellátásához jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeket biztosítani, a házi gyermekorvos helyettesítésről gondoskodni. A házi gyermekorvosi rendelő helyiség és a váróteremben található eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Dombóvár, Hóvirág u. 1. alatti épületben. Az épület akadálymentesített, 2015-ben átfogó felújítására került sor. Az épület alsó szintjén két háziorvosi szolgáltató működik, a gyermekorvosi rendelő az emeleten található a védőnői tanácsadó helyiséggel együtt, közös váróteremmel. A védőnő területi védőnő, a tanácsadó helyiség elkülönített. A használattal kapcsolatos részletes rendelkezések a feladatellátási szerződésben kerülnek kikötésre azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató viseli a rendelőre, és arányosan a váróteremre eső, annak használatával rendszerint együtt járó és a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, a közüzemi költségeket is beleértve, valamint feladata a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák elvégzése és költségeinek viselése.
Dombóvár Város Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeletről külön feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért az egészségügyi szolgáltató nem köteles az ügyeleti ellátásban részt venni

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:

- a körzetben ellátandók létszáma a 2016. januári lakosságszámadatok alapján: 380 (0-14 éves)
- körzethez tartozó közterületek és nevelési-oktatási intézmények:
Házi gyermekorvosi ellátás: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete szerint az I. számú házi gyermekorvosi körzetbe tartozó közterületek.
Iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda teljesen (7200 Dombóvár, Petőfi u. 27.), valamint a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában megosztva (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.).

A feladatellátás helye és ideje:

A Dombóvár, Hóvirág u. 1. alatti házi gyermekorvosi rendelő a feladatellátási szerződésben rögzített, jogszabálynak megfelelő rendelési időben.

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában nyújtandó iskola- és ifjúság-egészségügyi tevékenységhez az intézmény iskolaorvosi rendelője áll rendelkezésre. Az iskola- és ifjúság-egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó rendelési idő heti 5 óra.

A feladatellátás finanszírozása:

A házi gyermekorvosi egészségügyi ellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között megkötött finanszírozási szerződés alapján történik. Az önkormányzat kiegészítő finanszírozást nem biztosít.

Az önálló orvosi tevékenységre való jogosultság megszerzésének ellenértéke:
A feladat-ellátási szerződés megkötése esetén a házi gyermekorvos az önálló orvosi tevékenység folyatására és a praxisjog megszerzésére térítésmentesen válik jogosulttá, illetve az önkormányzat sem biztosít külön térítést.

A jogviszony kezdete:

A házi gyermekorvosi ellátásra feladat-ellátási szerződés megkötését követően az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély alapján az Országos Egészségpénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól.

A pályázati felhívással kapcsolatban további információ kérhető:

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) dr. Farkas-Szabó András irodavezetőtől a 06-74/564-514 telefonszámon vagy a farkasa@dombovar.hu e-mail címen.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzata
Település: Dombóvár
Telefon: 74/564-514
E-mail: Email Küldése

Lengyeltóti 1. sz. háziorvosi körzet és Kisberény

Hirdető felhasználó: Lengyeltóti Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2100
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - büntetlen előélet, cselekvőképesség
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. §-ában előírt képesítés
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi tevékenység gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
- B kategóriás jogosítvány
- egészségügyi alkalmasság
- vállalkozás keretében történő működtetés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása
- érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a működtetési jog vagy praxisjog meglétét igazoló okirat másolata, vagy igazolás a működtetési jog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Lengyeltóti Városi Önkormányzat címére (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.). Zsombok Lajos polgármesternek. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.02.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Lengyeltóti város területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott - I. sz. felnőtt háziorvosi körzet és Kisberény község háziorvosi feladatainak ellátására.

A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
A feladatellátás kezdetének legkorábbi időpontja: 2017. február 1. napja.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Egyéb megjegyzések:
- az alapellátáshoz szükséges rendelő rendelkezésre áll
- szolgálati lakás biztosított
- a körzet működtetéséhez ápolónő rendelkezésre áll
- kötelező tárgyi feltételek biztosítottak bérleti jogviszony alapján

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Zsombok Lajos polgármestertől a 06/85/530-004 telefonszámon.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Lengyeltóti Városi Önkormányzat
Település: Lengyeltóti
Telefon: 06/85/530-004
E-mail: Email Küldése

Kakasdi háziorvosi körzet praxisjogának betöltéséről

Hirdető felhasználó: Kakasd Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1740
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
A kakasdi háziorvosi körzet lakosságszáma 2015. december 31-i állapot szerint: 1740 fő.
Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kakasd Község Önkormányzata
Település: Kakasd
Telefon: 0674431923
E-mail: Email Küldése

Óbuda-Kaszásdűlőn felnőtt háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Katona Zoltán

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2100
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Óbuda-Kaszásdűlőn jó finanszírozású felnőtt háziorvosi praxis eladó.

Ellátandó lakosok száma 2100 fő.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Katona Zoltán
Település: Budapest
Telefon: 06706041040
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi praxis Móron eladó

Hirdető felhasználó: Dr. Bezsila András

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2400
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Móron, Fejér megyében felnőtt háziorvosi praxis eladó!
Érdeklődni telefonon: 06-30-9 573 250

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Bezsila András
Település: Mór
Telefon: +363029573250
E-mail: Email Küldése

1067. Szondi utca 11.

Hirdető felhasználó: Sándor Péter Iván dr.

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: ELADÓ budapesti, belterületi háziorvosi praxis - praxis jog.
Az eladó praxis Budapest VI. kerületének jól megközelíthető, rendezett belterületén van.
A praxis az 1970-es évek végétől egy kézben tartott, azaz egyazon orvos által kezelt, jól dokumentált és teljesen felszerelt.
A FELNŐTT HÁZIORVOSI praxis 1500, bejelentett biztosítási kártyás beteglétszámú.
Az eladás nyugalomba vonulás miatt lenne átadó.
Az önkormányzat tulajdonában levő, felújított rendelő bérleti díjat nem jelent, de a rezsiköltség az orvost terheli.
A praxis ellenértéke méltányos, kölcsönös megegyezés tárgya.
Budapesti belvárosi praxis révén ügyeleti szolgálat az orvost nem terheli.

Részletesebb felvilágosítást személyesen, vagy telefonon készséggel adok.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Sándor Péter Iván dr.
Település: Budapest
Telefon: +36/20/3-831-431
E-mail: Email Küldése

Barcs Város IV. számú felnőtt körzet háziorvosi feladatai

Hirdető felhasználó: Barcs Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben
előírt egyéb feltételek,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- képesítést tartalmazó oklevél másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a
teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen
történő tárgyalásáról,
- nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egyéni vagy társas vállalkozóként ),
- MOK tagsági igazolás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.10.01.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével
(7570. Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat a Barcs IV. számú háziorvosi körzet
működtetésére” szöveget.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.01.01.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Barcs Város Polgármesterétől személyesen, vagy a 06-82/462-459-es telefonszámon
vagy Barcs Város Címzetes Főjegyzőjétől személyesen, vagy a 06-82/ 565-961-es
telefonszámon.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt.”

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Barcs Város Önkormányzata
Település: Barcs
Telefon: 82/565-961
E-mail: Email Küldése

Kiskőrösi 4. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátása

Hirdető felhasználó: Kiskőrös Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2954
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
• egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• egészségi alkalmasság igazolása,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
• nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék,
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „4. számú körzet fogorvosi pályázata”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 4. számú felnőtt fogorvosi alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik
- szolgálati lakás megoldható
- rendelőhelyiség biztosított
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kiskőrös Város Önkormányzata
Település: Kiskőrös
Telefon: 70/4532522
E-mail: Email Küldése

Kiskőrösi 2. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátása

Hirdető felhasználó: Kiskőrös Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2960
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
• egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• egészségi alkalmasság igazolása,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
• nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „ 2. számú körzet fogorvosi pályázata”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi körzetekről szóló 27/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében meghatározott 2. számú felnőtt fogászati alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése

• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik
- szolgálati lakás megoldható
- a feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök, valamint a rendelő helyiség rendelkezésre állnak
- a körzet tartósan betöltetlen
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kiskőrös Város Önkormányzata
Település: Kiskőrös
Telefon: 70/4532522
E-mail: Email Küldése

TÉRÍTÉSMENTES PRAXIS házi gyermekorvost keresünk

Hirdető felhasználó: Varadi Orsolya

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1000
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte:
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- magyar állampolgárság;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;
- szakmai önéletrajz;
- nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
- a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.06.30
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalának Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztálya részére (1201 Budapest, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi körzet pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.02.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A praxisjog sikeres pályázat esetén az Önkormányzattól megszerezhető.
További információ: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatala Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
Schmidtné Buda Andrea osztályvezető 289-2511
dr. Váradi Orsolya 283-0640

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Budapest XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata
Település: Budapest
Telefon: 289-2511
E-mail: Email Küldése

Tamási III. számú felnőtt háziorvosi körzetre pályázat

Hirdető felhasználó: Tamási Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1677
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás
Tamási Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a TAMÁSI III. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására

Ellátandó lakosságszám: 1677 fő (bejelentkezettek száma: 943 fő)
Ellátandó települések száma: Tamási III. számú körzete
Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- OONY-ba vétel igazolása,
- a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolását,
- háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya;
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltét-elei fennállnak;
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
- részletes személyi és szakmai önéletrajzot fényképpel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- kamarai és OONY-ba vétel igazolása
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére, egyéni vállalkozásról igazo-lás vagy cégkivonat,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban résztvevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen Porga Ferenc Tamási Város Polgár-mesterénél (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. január 1.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A feladat ellátásának helye: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22. szám alatt található rendelőintézet földszinti részén található rendelőhelyiség, amelyet a körzetet ellátó orvos használ közösen a Tamási IV. számú háziorvosi körzetet ellátó orvossal, bérleti díj fizetése nélkül.

A praxis ellátásának módja: vállalkozási formában történő működtetés területi ellátási kötelezettséggel.
A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése estén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pá-lyázó részére. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.
A praxis finanszírozása: a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egész-ségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást ered-ménytelennek nyilvánítja.
Bővebb információt: Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző nyújt a 74/570-801-es telefonszámon vagy a jegyzo@tamasi.hu e-mail címen.

***

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tamási Város Önkormányzata
Település: Tamási
Telefon: 74/570-801
E-mail: Email Küldése

Borsodban felnőtt praxis eladó

Hirdető felhasználó: Dr Iski Laura

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2000
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Borsodban, Miskolc mellett 2000 kártyás felnőtt háziorvosi körzet eladó. Jól karbantartott, kiváló asszisztencia, iparűzési adó alól mentes, központi ügyelet, ügyeleti kötelezettség nincs. Érd: 0670-608-5297

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr Iski Laura
Település: Ónod-Muhi
Telefon: 06706085297
E-mail: Email Küldése

Praxis fogtechnikusi laborral elado

Hirdető felhasználó: Dr.Metelski Szilvia

Ár:

Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Idősebb fogorvos házaspár (magyar-német) egy wesztfáliai (NRW) város központjában, kb. 169.000 lakos (60 km Düsseldorftól), utódot keres. A praxis 4 kezelőszobával (plusz váro, receptio, iroda, szociálszoba, rtg, steril) és saját fogtechnikai laborralkedvezményes áron átadando.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr.Metelski Szilvia
Település: Németország Herne
Telefon: 0049/2323/64151
E-mail: Email Küldése

Vegyes fogorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Dr Herczegfalvi László

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 5000
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Csak a praxis berendezés és rendelő nélkül !

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr Herczegfalvi László
Település: Orosháza
Telefon: 30 4357997
E-mail: Email Küldése

Vegyes háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Dr. Király Bernadett

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2000
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Székesfehérvártól 17km-re, Fehérvárcsurgón, nyugdíjazás miatt, vegyes háziorvosi praxis, területi ellátási kötelezettséggel eladó.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Király Bernadett
Település: Fehérvárcsurgó
Telefon: 06302539268
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com