layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

http://www.oali.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifÖnkormányzat hirdet


35 Találatok: 1 - 20 / 35


8660 Tab, Kossuth L. u. 49

Hirdető felhasználó: Tab Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 800
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Tab Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló – többször módosított – 36/2004. (XII. 1.) rendelete alapján – a házi gyermekorvosi körzetének gyermekorvosi álláshely betöltésére, vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.

A feladatellátás helye: „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Tab. A feladatot ellátó orvos vállalja az általa végzendő folyamatos és területi ellátási kötelezettséget magába foglaló háziorvosi-gyermekorvosi- szolgálat ellátását a fenti rendelet 2. számú mellékletében meghatározott gyermekorvosi körzet (Tab, Lulla, Torvaj, Sérsekszőlős, Kapoly, Somogymeggyes, Zala, Bábonymegyer) közigazgatási területén található lakók részére, továbbá az iskolaorvosi feladatokat is ellátja a rendelet 4. számú mellékletében foglalt védőnői körzetek területén lévő közoktatási intézmények tekintetében.

A feladatellátás helye
- A település a Balatontól 15 km-re található, uszodával rendelkezik.
- Szükség esetén önkormányzati bérlakás biztosított.
- A körzetben az asszisztencia megoldott.
- A rendelő egy újonnan épített heti 200 szakorvosi órával működő épületben van, fiatal, ambiciózus munkatársakkal.
- Az intézményben minden szakrendelés működik.
- A betegek kivizsgálása az épületen belül megoldható.
- A gyermekorvosi körzet kártyaszáma 800.


Pályázati feltételek:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
2. büntetlen előélet, cselekvőképesség
3. felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
4. MOK tagsági igazolvány
5. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot,
2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,
3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, cégbejegyzés esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.09.05.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.09.28.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.

A munkakör betölthető 2018. január 1-től.
A pályázhat benyújtásának módja: Postai úton, Tab Város Önkormányzata címére (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) Személyesen Schmidt Jenő polgármester részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Schmidt Jenő polgármestertől (tel.: 84/525-901).

Nyertes pályázóval a képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tab Város Önkormányzata
Település: Tab
Telefon: 06-84/525-901
E-mail: Email Küldése

II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátása

Hirdető felhasználó: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 932
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
- valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
- vállalkozás formájában történő működtetés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.10
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.11.30
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Vaskút Nagyközségi Önkormányzat címére (6521 Vaskút, Kossuth Lajos u. 90.). Vaskút Nagyközség polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.12.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat, 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.

Munkavégzés helye: 6521 Vaskút Kossuth L. u. 99. orvosi rendelő

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:
- a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
- a II.sz. háziorvosi körzet lakosságszáma 2017. június 30.-i állapot szerint: 932 fő.
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, illetve legkésőbb 2017. november 30.

A feladatellátás kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval a 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 5 évre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Alszegi Zoltán polgármestertől a 06/79/472-088 telefonszámon.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- www.oali.hu ,
- www.vaskut-nagykozseg.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Település: Vaskút
Telefon: 79/472-088
E-mail: Email Küldése

FOGORVOSI PRAXIS - TISZAKÉCSKE

Hirdető felhasználó: Ézsiásné Varga Andrea

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: -büntetlen előélet,
-a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
-egyéni vállalkozói nyilvántartási szám vagy cégbejegyzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -orvosi diploma és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
-egészségügyi alkalmassági igazoló okmány másolata,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
-részletes szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
-egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolati példánya, társas vállalkozás esetén 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat,
-praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya,
-pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
-a pályázó arról szóló nyilatkozta, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.09.25
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.09.28
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton kell benyújtani, Tiszakécske Város Önkormányzata részére címezve (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „FOGORVOS”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.10.02
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen történik. Tiszakécske Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet szabályai szerint az egészségügyi szolgáltatónak az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
Az önkormányzat bérlakás lehetőségét biztosítja.
Egyéb információ a +36-76/542-016 vagy a +36-76/441-321 telefonszámon, valamint a polgmester@tiszakecske.hu címen kérhető.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Ézsiásné Varga Andrea
Település: Tiszakécske
Telefon: +36-76/542-016
E-mail: Email Küldése

Tartósan betöltetlen háziorvosi praxis Úrkúton

Hirdető felhasználó: Úrkút Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1850
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
- B kategóriás jogosítvány,
- MOK tagsági igazolvány,
- 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§-a szerinti szakképesítés,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Orvosi diploma, valamint szakképzettséget igazoló diploma másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- részletes szakmai önéletrajz, jogosítvány másolata,
- egészségügyi alkalmasság igazolása,
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás,
- vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata,
- nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat nyilvános vagy zárt ülés keretében való elbírálásról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.09.22
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.09.29
A pályázat benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Úrkút Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8409 Úrkút, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 157/2017 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos/háziorvosi szolgálat.
- Elektronikus úton Fülöp Zoltánné polgármester részére a onkurkut@vnet.hu e-mail címen keresztül
- Személyesen: Fülöp Zoltánné polgármester részére, Veszprém megye, 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.10.02
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A háziorvosi feladatokat a háziorvos szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos aki a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§ (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik. A praxis térítésmentesen keletkeztethető, mivel tartósan betöltetlen. A feladatellátásról az önkormányzat megállapodást köt a pályázat nyertesével. Az önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít. Az orvosi rendelő jól felszerelt. A rendelő és a szolgálati lakás fűtéskorszerűsítését az önkormányzat 2016-ban valósította meg. Az önkormányzat a TOP-4.1.1.-16 kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtásával az orvosi rendelő, valamint a szolgálati lakás további fejlesztését tervezi. Letelepedési támogatást a Képviselő-testület lehetőség és igény szerint biztosít.
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Úrkút Község Önkormányzata
Település: Úrkút
Telefon: 06708509729
E-mail: Email Küldése

Felnőtt háziorvosi körzet

Hirdető felhasználó: Sümeg Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Ellátandó településrész: Sümeg Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 7/2017.(IV. 28.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében megállapított III. számú felnőtt háziorvosi körzet
Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként
Munkavégzés helye: háziorvosi rendelő, 8330 Sümeg, Deák F. u. 2.
Illetmény, juttatás: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés szerint.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a képviselő-testület döntését és a működési engedély kiadását követően azonnal
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
• MOK tagsági igazolás,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázat nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.09.15
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8330 Sümeg, Béke tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: „III. számú felnőtt háziorvosi körzet”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.10.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: További információ: Sümeg Város Önkormányzata, Végh László polgármester Tel.: 87/550-760

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Sümeg Város Önkormányzata
Település: Sümeg
Telefon: 87/550-760
E-mail: Email Küldése

Pályázat Baktakéki Háziorvosi Körzet ellátására

Hirdető felhasználó: Baktakék Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1407
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- vállalkozás formájában történő működtetés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Baktakék Község Önkormányzata címére (3836 Baktakék, Rákóczi út 112.), Soltész János polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. november 1.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Baktakék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Baktakék, Beret, Detek, Gagypáti község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Baktakék Község Önkormányzata
Település: Baktakék
Telefon: 06 30 9052569
E-mail: Email Küldése

Dunaszentbenedek fogorvosi körzethez fogorvost keres

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3334
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Jogszabályban meghatározott képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes fényképes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, a fogorvosi tevékenység végzésére jogosító okirat másolata. Nyilatkozat, hozzájárulás a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.11.30
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Dunaszentbenedek Község Önkormányzata, 6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57. címre, vagy személyesen Vargyas Mihály polgármesternél (Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.01.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: További részletes információ kérhető Vargyas Mihály polgármestertől 78/416-129 vagy 06 30 303 41 90 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dunaszentbenedek Község Önkormányzat
Település: Dunaszentbenedek
Telefon: 78/416-129, 30/303-4190
E-mail: Email Küldése

Pályázat a Szalaszendi háziorvosi körzet ellátására

Hirdető felhasználó: dr. Arnóczki Tímea

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2020
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- vállalkozás formájában történő működtetés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.18
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.08.31
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, személyesen vagy elektronikus úton, egy példányban kell benyújtani a Szalaszend Község Önkormányzata címére (3863 Szalaszend, Jókai út 91/b.), dr. Tóth István polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Szalaszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Szalaszend, Szemere, Fáj, Litka, Fulókércs község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: dr. Arnóczki Tímea
Település: Szalaszend
Telefon: 06 20 2163256
E-mail: Email Küldése

6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.

Hirdető felhasználó: Derekegyház Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1538
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EÜM rendeletben előírt feltételek megléte.Büntetlen előélet, cselekvőképesség, Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolatok,
- háziorvosi feladat ellátására vonatkozó alkalmasságot igazoló okirat másolatok, háziorvos szakmai gyakorlat igazolására alkalmas irat,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hozzájárulás a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához,
- pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához,
- amennyiben a feladat ellátását vállalkozás keretében kívánja végezni, a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállakozás esetén az alapító okirat/alapszabály és a cégbíróság bejegyzést igazoló okirat) hiteles másolatát is csatolni szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat postai úton Derekegyház Község Önkormányzata címére: 6621 Derekegyház, Kossuth utca 4. számra történő megküldésével, vagy személyesen az Önkormányzatnál 1 példányban zárt borítékban nyújtható be. Kérjük a borítékon feltüntetni: "háziorvosi pályázat"
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Rezidensek jelentkezését is várjuk, mivel a mentorálás helyben megoldott. A praxis mellett középfogyatékos bentlakásos intézmény üzemorvosi feladata is ellátható külön szerződéssel.
További részletes információ kérhető Szabó István polgármestertől a 0630/3032220, és 63/453003 telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Derekegyház Község Önkormányzata
Település: Derekegyház
Telefon: 0663453003
E-mail: Email Küldése

Kiskőrösi 4. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátása

Hirdető felhasználó: Kiskőrös Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2954
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
• egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• egészségi alkalmasság igazolása,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
• nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék,
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „4. számú körzet fogorvosi pályázata”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 4. számú felnőtt fogorvosi alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik
- szolgálati lakás megoldható
- rendelőhelyiség biztosított
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kiskőrös Város Önkormányzata
Település: Kiskőrös
Telefon: 70/4532522
E-mail: Email Küldése

Kiskőrösi 2. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátása

Hirdető felhasználó: Kiskőrös Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2960
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
• egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• egészségi alkalmasság igazolása,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
• nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „ 2. számú körzet fogorvosi pályázata”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi körzetekről szóló 27/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében meghatározott 2. számú felnőtt fogászati alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése

• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik
- szolgálati lakás megoldható
- a feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök rendelkezésre állnak
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kiskőrös Város Önkormányzata
Település: Kiskőrös
Telefon: 70/4532522
E-mail: Email Küldése

háziorvosi álláshelyre pályázat

Hirdető felhasználó: Gelse Község Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1980
Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Gelse Község Önkormányzata pályázatot hirdet
a Gelsei háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására

Ellátandó lakosságszám: 1980 fő
Ellátandó települések száma: 4
Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- OONY-ba vétel igazolása,
- a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolását,
- háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya;
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak;
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
- részletes személyi és szakmai önéletrajzot fényképpel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- kamarai és OONY-ba vétel igazolása
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére, egyéni vállalkozásról igazolás vagy cégkivonat,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban résztvevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 15 nap
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen Szegedi Ferenc Gelse Község Polgármesterénél (8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20.)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A feladat ellátásának helye: 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 93. szám alatt található háziorvosi rendelő.

A praxis ellátásának módja: vállalkozási formában történő működtetés, területi ellátási kötelezettséggel.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése estén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.
A praxis finanszírozása: a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.
Bővebb információt: László Piroska jegyző nyújt a 93/560-001-es telefonszámon vagy a korjegyzo@gelse.hu e-mail címen.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Gelse Község Önkormányzata
Település: Gelse
Telefon: 06 93/560-001
E-mail: Email Küldése

Rákócziújfalu fogorvosi feladatainak ellátására

Hirdető felhasználó: Fazekas Enikő Diána

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2045
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: -A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011, (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
-büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
-részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-egészségügyi alkalmasság igazolását,
-vállalkozás meglétét igazoló okirat másolata,
-működési nyilvántartási igazolvány másolatát,
-nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék,
-nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálást a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen kéri-e,
-nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi feltételeket biztosítja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.08.03.
A pályázat benyújtásának módja: -Postai úton Papp János polgármesternek címezve (5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.).
-Személyesen: Rákócziújfalu Község Polgármesteri Hivatala (5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.) titkárságán
-A zárt borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.09.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Az önkormányzat a működési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani.

A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp János polgármester nyújt a 56/444-054.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Fazekas Enikő Diána
Település: Rákócziújfalu
Telefon: +56/444054
E-mail: Email Küldése

Barcs Város IV. számú felnőtt körzet háziorvosi feladatai

Hirdető felhasználó: Barcs Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben
előírt egyéb feltételek,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
- képesítést tartalmazó oklevél másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a
teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen
történő tárgyalásáról,
- nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egyéni vagy társas vállalkozóként ),
- MOK tagsági igazolás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.10.01.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével
(7570. Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat a Barcs IV. számú háziorvosi körzet
működtetésére” szöveget.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.01.01.
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Barcs Város Polgármesterétől személyesen, vagy a 06-82/462-459-es telefonszámon
vagy Barcs Város Címzetes Főjegyzőjétől személyesen, vagy a 06-82/ 565-961-es
telefonszámon.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt.”

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Barcs Város Önkormányzata
Település: Barcs
Telefon: 82/565-961
E-mail: Email Küldése

Pályázat fogorvosi feladat ellátására

Hirdető felhasználó: Túrkeve Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 4891
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: A háziorvosi,házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben előírt feltételek teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -Szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata
-Részletes szakmai önéletrajz
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata
-Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
-Működési nyilvántartásba felvétel( aktív státusz) igazolása
-Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
-Nyilatkozat arról, hogy a pályázata elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.31
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.09.07
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton 1 eredeti példányban kell benyújtani Vida Tamás polgármesternek címezve: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
A borítékra kérjük feltüntetni: " Fogorvosi pályázat"
Egyéb információ a +36 56 361 111-es telefonszámon vagy a polgarmester@turkeve.hu címen kérhető.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: lsd. leírásnál
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A fogorvosi körzet jelenleg tartósan betöltetlen.

A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen történik.

A megbízás időtartama határozatlan idejű, a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés alapján.
A munkakör az elbírálást, valamint a szükséges engedélyezési eljárás lebonyolítását és finanszírozási szerződés megkötését követően tölthető be.
A heti 30 órás fogászati alapellátási feladat ellátásához az önkormányzat a Túrkeve, Széchenyi u. 5. sz. alatti rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költségei a feladatellátót terhelik.
Igény esetén önkormányzati szakember-lakás biztosítható.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Túrkeve Város Önkormányzata
Település: Túrkeve
Telefon: +36/56-361-111
E-mail: Email Küldése

Százhalombattai gyermekorvosi körzet ellátása vállalkozással

Hirdető felhasználó: Százhalombatta Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 603
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:


- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben, a 2015.évi CXXIII. törvényben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte;
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételeinek megléte
- büntetlen előélet
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Pályázathoz csatolni kell:

- végzettséget igazoló okirat másolatát,
- szakmai önéletrajzot is tartalmazó személyes önéletrajzot,
- vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,
- a személyesen közreműködő gyermek háziorvos 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa,
- a kamarai tagságot igazoló igazolvány másolatát,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
- a működési engedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata,
- a praxisengedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata,
- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.25
A pályázat benyújtásának módja: postai úton: Százhalombatta Város Önkormányzat, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3., a borítékon kérjük feltüntetni, V. sz. házi gyermekorvosi körzet – pályázat
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.10.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Az Önkormányzat által biztosított lehetőségek:

- az Önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak berendezését teljes térítésmentességgel biztosítja
- az Önkormányzat az új gyermek háziorvosi praxis beindításához a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 8.§ (4) bekezdésében meghatározott NEAK kiemelt 1 éves támogatáson túl, 300.000 Ft támogatást nyújt havonta, 2 éven keresztül
- az Önkormányzat a lehetőségekhez képest igyekszik segíteni a házastárs munkába állását Százhalombatta városában
- az Önkormányzat igény esetén szolgálati lakást tud biztosítani
- az Önkormányzat biztosítja a sürgősségi ügyeleti ellátásban való részvétel lehetőségét
- az Önkormányzat biztosítja az iskola-egészségügyi ellátásban való részvétel lehetőségét
- a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet szabályai szerint az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Százhalombatta Város Önkormányzata
Település: Százhalombatta
Telefon: 23542181
E-mail: Email Küldése

Tápiószele - háziorvost keresünk tartósan betöltetlen körzet

Hirdető felhasználó: Tóth Julianna

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1300
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Egyetem, háziorvos - 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerint, B kategóriás jogosítvány, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat a pályázat tartalmának a pályázat elbírálásában résztvevő általi megismerhetőségére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.07.26
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.08.30
A pályázat benyújtásának módja: A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Julianna nyújt, a 36-70/313-0771, 36-53/787-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tápiószele Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. ).

vagy

Elektronikus úton Kovács Ferenc részére az onkormanyzat@tapioszele.hu e-mail címre.

vagy

Személyesen: Kovács Ferenc, Pest megye, 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázó személyes meghallgatást követően kerül sor a döntésre.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.09.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A településen 3 háziorvosi, 1 gyermekorvosi körzet, mentőállomás, ügyeleti szolgálat központja működik. Az ügyeleti ellátásban a részvétel lehetősége biztosított.

A területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet tartósan betöltetlen, így a TARTÓSAN BETÖLTETLEN HÁZIORVOSI KÖRZETEKET BETÖLTŐ ORVOSOK LETELEPEDÉSÉRE KIÍRT TÁMOGATÁS igénybe vehető.

Az önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában ellátásától sem zárkózik el.

Közalkalmazotti kinevezés esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Igény esetén szolgálati lakást biztosít az önkormányzat.

Személyi illetmény megállapításáról a munkáltató nem zárkózik el.

Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Tóth Julianna
Település: Tápiószele
Telefon: 36-53/787-002
E-mail: Email Küldése

Házi gyermekorvosi praxis betöltése

Hirdető felhasználó: Solt Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: Solt Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis megegyezés szerint vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.
Az ellátandó feladatkör:
Solt Város és Újsolt község házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint-vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, csecsemő és iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint, a központi ügyeleti feladatokban való közreműködéssel.
A feladat ellátásának helye: 6320 Solt, Vécsey tér 1.
A praxisjog megszerzése:
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
Vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek:
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének az illetékes járási népegészségügyi intézet általi igazolása,
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázat elbírálási határideje: 2016. október 15.
Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
Solt város Önkormányzata szolgálati lakást biztosítani tud a pályázó részére.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata),
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.09.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.10.02
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Solt Város Önkormányzathoz (6320 Solt, Béke tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: házi gyermekorvosi körzet pályázata
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016.07.20
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Solt Város Önkormányzata
Település: Solt
Telefon: 06-78/486-014
E-mail: Email Küldése

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fogorvosi állást hirdet

Hirdető felhasználó: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3365
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Pályázati feltételek: - Fogorvosi diploma
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Egészségügyi alkalmasság
- A háziorvosi,házi gyerekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Szakirányú iskolai végzettséget,szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- részletes szakmai önéletrajz
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
- igazolás a működési nyilvántartásba vételről
- esetleg a vállalkozás meglétét igazoló okirat másolata (egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás,társasági szerződés,cégbírósági végzés)
- nyilatkozat arról,hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat arról,hogy hozzájárul a pályázata nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.11
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.08.23
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.) A borítékra kérjük feltüntetni:"fogorvosi pályázat"
Felvilágosítás kérhető: Molnár Bálint polgármestertől a 06/56-310-001 telefonszámon vagy személyesen Öcsöd, Kossuth tér 1. címen, illetve ocsod8@t-online.hu email.címen.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.09.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: - Az önkormányzat a működési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani.
- Az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő fogorvosi alapellátás a NEAK- kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.
- A jelenleg foglalkoztatott asszisztens átvételének vállalása a fogorvos részéről.
- Szolgálati lakást térítésmentesen biztosít az Önkormányzat.
- A meghirdetett fogorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő fogorvosi eszközök és berendezések a feladat-ellátáshoz az Önkormányzat által biztosítottak.
- Adott esetben lehetőség van 5 km-es távolságban 2 másik település bevonásával 4500 fő ellátására.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Település: Öcsöd
Telefon: 56/310-001
E-mail: Email Küldése

I. sz. házi gyermekorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Püspökladány Város Önkormányzata

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.


A praxis finanszírozása:
A házi gyermekorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a püspökladányi I. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú lakosságának ellátására vonatkozik
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. szeptember 29.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő soros képviselő-testületi ülés.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Szociális és Humán Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.09.29
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton kell benyújtani Püspökladány város polgármesterének címezve (Püspökladány Város Önkormányzata Dombi Imréné polgármester, 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat I. sz. körzet”
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.08.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: A feladat ellátásának helye:
I. sz. Gyermekorvosi Rendelő
4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. szám

A praxis ellátásának módja:
A püspökladányi 090095070 ÁNTSZ azonosító számú házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, csecsemővédelmi tanácsadás, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel.

A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke:
A 090095070 számú házi gyermekorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Püspökladány Város Önkormányzata
Település: Püspökladány
Telefon: 0654517111
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com