layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató a www.oali.hu honlapon közzé tett hirdetésekről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a Kormány praxiskezelőként az OTH-t jelölte ki. A honlapon elhelyezett hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A www.oali.hu üzemeltetője a hirdetések tartalmáért, helyességéért, jogszabályoknak való megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

http://www.oali.hu/components/com_adsmanager/images/default.gifHáziorvos / fogorvos orvost keres


13 Találatok: 1 - 13 / 13


Sürgősen keresünk háziorvosokat háziorvosi praxisokba

Hirdető felhasználó: Dr. Rus János

Ár:

Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Magasan kiemelt bérért keresünk a Dél-Dunántúlon háziorvosi praxisokba háziorvosokat!

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Rus János
Település: Kaposvár
Telefon: +36202297297
E-mail: Email Küldése

Fogorvosi pályázat

Hirdető felhasználó: Újszász Városi Önkormányzat

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 3665
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Újszászi I. számú fogorvosi körzet feladatainak alapellátásban történő betöltésére, területi ellátási kötelezettséggel, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szabályaira.

A körzet lakosságszáma: 3665 fő
Ellátandó települések száma: Újszász város településrésze
Pályázati feltételek:
- vállalkozás keretében történő működtetés;
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- egészségügyi alkalmasság;
- Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat tagság;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolati példánya;
- érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása;
- egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata;
- pályázó nyilatkozata, hogy a feladat ellátását vállalkozási formában vállalja;
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul;
- pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek;
- pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. június 15. (eredménytelen pályázat esetén a pályázat benyújtási határideje folyamatos)
A pályázat elbírálási határideje: a pályázat beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton: 1 példányban az Újszász Városi Önkormányzat (5052 Újszász, Szabadság tér 1.) címre, Molnár Péter polgármesternek címezve. A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”
- Személyesen: Molnár Péter polgármester részére (a polgármester titkárságán)
Jogviszony: vállalkozási;
Kategória: fogorvosi;
Típusa: vegyes, területi ellátási kötelezettséggel;
Egyéb információ:
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Szegő Jánostól az 56/552-022-es telefonszámon, vagy a titkarsag@ujszasz.hu levelezési címen.
A munkavégzés helye: 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 3. Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. A praxis bejegyzéssel történő megszerzését az Önkormányzat támogatja. A rendelő és a szolgálati lakás is biztosított.
A körzet 36 hónapja betöltetlen, így a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt letelepedési támogatás igényelhető rá. (16.000.000,-Ft)

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Újszász Városi Önkormányzat
Település: Újszász
Telefon: 56/552-022
E-mail: Email Küldése

Decs II. számú háziorvosi praxis

Hirdető felhasználó: Decs Nagyközség Önkormányzata

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1300
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Pályázati feltételek:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte.
- vállalkozás formájában történő működtetés.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás
- hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint.


Egyéb információk:
- a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.
- a II. sz. háziorvosi körzet lakosságszáma 2018. január 1-i állapot szerint:1300 fő.
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli
- Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2018. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Decs Nagyközség Önkormányzata címére (7144 Decs, Fő utca 23.), Decs nagyközség polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2018. szeptember 28.

A feladatellátás kezdete:

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető:
Antal Zsolt polgármestertől a 06/74/595-903 telefonszámon.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Decs Nagyközség Önkormányzata
Település: Decs
Telefon: 74/595-916
E-mail: Email Küldése

helyettesítés

Hirdető felhasználó: Dr Dorogi Gábor

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2400
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Budai háziorvosi praxis háziorvosi szakvizsgával vagy licence vizsgával rendelkező kollégát keres helyettesítésre heti egy alkalommal,hosszú távra.
Telefon:06 70 3190109

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr Dorogi Gábor
Település: Budapest
Telefon: 703190109
E-mail: Email Küldése

Körzeti asszisztenst keresünk háziorvosi praxisba

Hirdető felhasználó: Dr. Rus János

Ár:

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: A Lona Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft. egészségügyi asszisztensi/szakápolói végzettséggel rendelkező körzeti asszisztenst keres Somogy megyében háziorvosi praxisba. Kényelmes munkakörülményeket és versenyképes bérezést biztosítunk. Körzeti rendelőben eltöltött munkaviszony előnyt jelent.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Lona Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Település: Somogy megye
Telefon: +3620 229 7297
E-mail: Email Küldése

Kassa u.39

Hirdető felhasználó: Kutasi Enikő

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2300
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Azonnali kezdéssel hosszú távra keresek helyettesítő háziorvost,vagy licenc vizsgával rendelkező kezdő orvost!

Rend idő:H-Sz-P 8:00-12:00

K-Cs 4:00-17:00

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Kutasi Enikő
Település: Nyíregyháza
Telefon: 06308636266
E-mail: Email Küldése

Fogorvost keresek!

Hirdető felhasználó: Dr. Nagy Tímea

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 4500
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Debrecentől 50km-re lévő rendelőbe keresünk fiatalos, rugalmas fogorvost.
Fogászatunkon főállást kínálunk a leendő kollegának!
Érdeklődni a drnagytimea23@gmail.com email címen vagy a 06303732280-as telefonszámon lehetséges!

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Nagy Tímea
Település: Nyírbéltek
Telefon: 06303732280
E-mail: Email Küldése

Nyári helyettesítés

Hirdető felhasználó: Zácsfalvi Zsolt

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1380
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Háziorvosi praxisomba 2018. július 16-tól augusztus 3-ig helyettes kollégát keresek.
Praxis helye: XV. kerület Budapest, Opál utca 11.
Betegszám: 1380 fő
Telefonszámom: +36 20 4794780
Díjazás: megállapodás szerint

Üdv: Dr. Zácsfalvi Zsolt

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Zácsfalvi Zsolt
Település: Budapest
Telefon: +36204794780
E-mail: Email Küldése

Tartós helyettes gyermekorvosi praxisba

Hirdető felhasználó: Dr Zsiros-Antóni Krisztina

Ár:

Ellátandó lakosságszám (kártya): 700
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
Leírás / Megjegyzések: Gyermekvállalás miatt a Budapesttől 12 km-re lévő dunavarsányi gyermekorvosi praxisba keresek tartós helyettest előreláthatólag 2 évre.
Rendelési idő: heti 14 óra betegrendelés és 4 óra tanácsadás. Tapasztalattal és helyismerettel rendelkező asszisztens segíti a munkát. A szomszéd városban lévő szakorvosi rendelőintézet biztosít diagnosztikai hátteret. Ügyeleti kötelezettség nincs.
Juttatás: nettó 400 e Ft/hó

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr Zsiros-Antóni Krisztina
Település: Dunavarsány
Telefon: 20/248-9887
E-mail: Email Küldése

Orvost keresünk

Hirdető felhasználó: Török István

Ár:

Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Alapellátó orvosi munkakör betöltésére budapesti munkavégzéssel rendvédelmi szerv felvételt hirdet

Ellátandó feladatkör:
felnőttek alkalmassági vizsgálatának végzése, alapellátó gyógyító-megelőző ellátása
Foglalkoztatás jellege:
határozatlan idejű, teljes munkaidő (heti 40 óra) munkaviszony (egyeztetés kérdését képezheti)
Az állás betöltésének feltételei:
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
általános orvosi diploma (háziorvosi, belgyógyászati vagy foglalkozás-egészségügyi szakvizsga előny, de nem feltétel)
Elvárt kompetenciák:
stabilitás, terhelhetőség, stressz tűrés, önálló, pontos felelősségteljes és lelkiismeretes
munkavégzés, együttműködési készség
Elvárt informatikai ismeretek:
MS Windows, MS Office, levelező rendszerek felhasználó szintű ismerete
Jelentkezés határideje: folyamatos
Jelentkezés módja:
részletes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet fényképpel az orvosi@nbsz.gov.hu email címre várjuk

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Török István
Település: Budapest
Telefon: +36306982875
E-mail: Email Küldése

Orvosokat keresünk kórházakba

Hirdető felhasználó: Dr. Rus János

Ár:

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Sikeresen működő, több éves tapasztalattal rendelkező Egészségügyi Humán Erőforrást biztosító cég keres orvosokat kórházakba (Traumatológus - Sebész, Belgyógyász, Aneszteziológus és Intenzív terápiás, Radiológus szakorvosokat). Amit biztosítunk rugalmas szervezés, előnyös fizetés, korrekt ügyintézés, teljes körű adminisztráció! Érdeklődni és jelentkezni a 20/229 – 7297, vagy a irodamedical2@gmail.com címen lehet.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Rus János
Település: Országos
Telefon: 20/229-7297
E-mail: Email Küldése

Háziorvosi praxisüzemeltetés

Hirdető felhasználó: Dr. Rus János

Ár:

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Háziorvosi praxisüzemeltetés! Több éves tapasztalattal rendelkező Egészségügyi Humán Erőforrást biztosító cég vállalja, magán vagy önkormányzati tulajdonú, betöltetlen vagy betöltött háziorvosi praxisok működtetését. Működő háziorvosi praxisok továbbüzemeltetését is vállaljuk. Amit ajánlunk: A teljes körű ügyintézést, adminisztrációt (önkormányzatok, NEAK, ÁNTSZ, könyvelés, fogyóanyag logisztika stb.). Az orvosnak csak a gyógyításra kell összpontosítania, a háttér-munkálatokat mi elvégezzük! További információ kérhető a 20/229 – 7297, vagy az irodamedical2@gmail.com címen.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Rus János
Település: Országos
Telefon: 20/229-7297
E-mail: Email Küldése

Állás

Hirdető felhasználó: Dr. Rus János

Ár:

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Sikeresen működő, több éves tapasztalattal rendelkező Egészségügyi Humán Erőforrást biztosító cég keres orvosokat, központi háziorvosi ügyeletekbe az ország egész területére. Amit biztosítunk: Az ügyeleti beosztás rugalmas szervezése, kiemelkedően előnyös bér, korrekt ügyintézés, teljeskörű adminisztráció! Érdeklődni és jelentkezni a 20/229 – 7297, vagy az irodamedical2@gmail.com címen lehet.

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Dr. Rus János
Település: Országos
Telefon: 20 229 7297
E-mail: Email Küldése
Classified Ads Software powered by Juloa.com