layout set logo Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Tájékoztató A Tartósan Betöltetlen Háziorvosi Körzetekről

  Ugrás a listához

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egészségügyi Szolgáltatási és Szervezési Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) egyik feladata, hogy nyilvántartást vezessen a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről. A Főosztályhoz beérkezett megkeresések növekvő száma miatt a továbbiakban honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett dokumentumok alapján a tartósan betöltetlen körzetek listáját, megjelölve a legutóbbi adatfrissítés időpontját is.

Jogszabályi háttér:

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
E törvény alkalmazásában
önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;
praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
E rendelet alkalmazásában
a) háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által az Öotv. 2. § (2) bekezdése szerint rendeletben - jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - meghatározott település, települések, illetve településrész, településrészek;
b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy
bb) amelyben - a helyettesítés kivételével - az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;
c) praxisengedély: az Öotv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti engedély.
(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szempontjából a háziorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.

7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha
e) a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal.

13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.

17. § Ha 2012. december 31-ét megelőzően a feladat-ellátási szerződés szerinti felmondási idő 6 hónapnál kevesebb, azt az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló idő számítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a felmondási idő 6 hónap lett volna.


Mindezek – különösen a Korm. rend. 13/A § (1) bekezdése - alapján a tartósan betöltetlen listára azok a háziorvosi körzetek kerülnek fel, amelyek esetében az önkormányzattal kötött szerződés legalább hat hónapja megszűnt.
Kiemeljük, hogy az adott körzet nem a listában való feltüntetés tényétől, hanem a jogszabályi feltételek bekövetkezte esetén válik tartósan betöltetlenné.
Jelezzük, hogy a listát a praxisengedélyek, praxisengedély visszavonások, valamint a finanszírozási szerződések alapján állítottuk össze, így a lista módosítása is ezek figyelembevételével lehetséges.


dr. Füredi Gyula
szakértőAktuális: 2017.12.01.

MegyeHáziorvosi szolgálat típusaHáziorvosi szolgálat telephelye (irányítószám, település)BETÖLTETLEN
(-tól; -től)
TARTÓSAN BETÖLTETLEN
(-tól; -től)
BARANYAvegyes7756Borjád2015-06-012015-12-01
BARANYAvegyes7824Egyházasharaszti2017-06-012017-12-01
BARANYAvegyes7935Ibafa2004-10-012005-04-01
BARANYAvegyes7981Nemeske2004-10-012005-04-01
BARANYAfelnőtt7960Sellye2017-01-012017-07-01
BARANYAvegyes7362Vásárosdombó2015-05-012015-11-01
BARANYAvegyes7700Mohács2006-04-012006-10-01
BARANYAgyermek7695Mecseknádasd2015-07-012016-01-01
BÁCS-KISKUNfelnőtt6070Izsák2005-10-012006-04-01
BÁCS-KISKUNvegyes6238Imrehegy2007-03-012007-09-01
BÁCS-KISKUNvegyes6223Soltszentimre2013-03-012013-09-01
BÁCS-KISKUNfelnőtt6090Kunszentmiklós2017-02-012017-08-01
BÁCS-KISKUNfelnőtt6080Szabadszállás2016-04-012016-10-01
BÁCS-KISKUNvegyes6445Borota2015-04-012015-10-01
BÁCS-KISKUNfelnőtt6521Vaskút2013-12-012014-06-01
BÁCS-KISKUNvegyes6414Pirtó2017-02-012017-08-01
BÁCS-KISKUNvegyes6136Harkakötöny2012-04-012012-10-01
BÁCS-KISKUNfelnőtt6449Mélykút2014-11-012015-05-01
BÁCS-KISKUNfelnőtt6353Dusnok2017-01-012017-07-01
BÁCS-KISKUNfelnőtt6326Harta2015-07-012016-01-01
BÁCS-KISKUNvegyes6425Bácsszőlős2004-10-012005-04-01
BÁCS-KISKUNvegyes6451Tataháza2015-08-012016-02-01
BÁCS-KISKUNvegyes6096Kunpeszér2010-03-012010-09-01
BÁCS-KISKUNgyermek6086Szalkszentmárton2012-09-012013-03-01
BÁCS-KISKUNgyermek6527Nagybaracska2016-07-012017-01-01
BÁCS-KISKUNgyermek6449Mélykút2015-05-012015-11-01
BÁCS-KISKUNgyermek6344Hajós2017-01-012017-07-01
BÁCS-KISKUNgyermek6326Harta2012-09-012013-03-01
BÁCS-KISKUNgyermek6320Solt2015-01-012015-07-01
BÁCS-KISKUNgyermek6413Kunfehértó2010-01-012010-07-01
BÁCS-KISKUNgyermek6000Kecskemét2010-09-012011-03-01
BÉKÉSvegyes5946Békéssámson2016-11-012017-05-01
BÉKÉSfelnőtt5510Dévaványa2016-08-012017-02-01
BÉKÉSvegyes5745Dombiratos2012-01-012012-07-01
BÉKÉSvegyes5515Ecsegfalva2014-07-012015-01-01
BÉKÉSfelnőtt5932Gádoros2007-12-012008-06-01
BÉKÉSvegyes5734Geszt2010-02-012010-08-01
BÉKÉSfelnőtt5500Gyomaendrőd2014-01-012014-07-01
BÉKÉSfelnőtt5700Gyula2017-02-012017-08-01
BÉKÉSvegyes5555Hunya2016-01-012016-07-01
BÉKÉSvegyes5837Kisdombegyház2005-11-012006-05-01
BÉKÉSvegyes5539Körösnagyharsány2009-02-012009-08-01
BÉKÉSvegyes5622Köröstarcsa2017-05-012017-11-01
BÉKÉSvegyes5622Köröstarcsa2013-01-012013-07-01
BÉKÉSvegyes5746Kunágota2017-03-012017-09-01
BÉKÉSvegyes5732Mezőgyán2011-11-012012-05-01
BÉKÉSvegyes5668Nagybánhegyes2014-11-012015-05-01
BÉKÉSvegyes5900Orosháza2016-03-012016-09-01
BÉKÉSvegyes5641Tarhos2014-03-012014-09-01
BÉKÉSfelnőtt5940Tótkomlós2010-08-012011-02-01
BÉKÉSvegyes5838Magyardombegyház2004-10-012005-04-01
BÉKÉSgyermek5830Battonya2012-04-012012-10-01
BÉKÉSgyermek5931Nagyszénás2010-11-012011-05-01
BÉKÉSgyermek5540Szarvas2011-09-012012-03-01
BÉKÉSgyermek5540Szarvas2017-05-012017-11-01
BÉKÉSgyermek5530Vésztő2010-07-012011-01-01
BÉKÉSgyermek5720Sarkad2016-01-012016-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3898Abaújvár2013-06-012013-12-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3759Aggtelek2015-10-012016-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3467Ároktő2008-02-012008-08-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3836Baktakék2015-10-012016-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNfelnőtt3903Bekecs2016-10-012017-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3927Csobaj2010-06-012010-12-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3935Erdőhorváti2016-01-012016-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3837Felsőgagy2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3954Györgytarló2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3626Hangony2016-10-012017-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3874Hernádvécse2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3999Hollóháza2013-02-012013-08-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3742Rudolftelep2009-01-012009-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3963Karcsa2015-11-012016-05-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3904Legyesbénye2010-11-012011-05-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3832Léh2015-04-012015-10-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3965Nagyrozvágy2010-05-012010-11-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3825Rakaca2016-10-012017-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3576Sajóhídvég2014-07-012015-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3659Sáta2011-03-012011-09-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3863Szalaszend2014-12-012015-06-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3754Szalonna2016-09-012017-03-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNfelnőtt3752Szendrő2016-09-012017-03-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3734Szuhogy2006-03-012006-09-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3416Tard2012-05-012012-11-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3961Vajdácska2011-06-012011-12-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3726Zádorfalva2015-01-012015-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNfelnőtt3600Ózd2014-06-012014-12-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3630Putnok2016-12-012017-06-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3630Putnok2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNfelnőtt3950Sárospatak2017-01-012017-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNfelnőtt3910Tokaj2015-01-012015-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNfelnőtt3980Sátoraljaújhely2015-12-012016-06-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3931Mezőzombor2011-08-012012-02-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3956Viss2005-10-012006-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3882Abaújkér2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3459Igrici2015-02-012015-08-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3417Cserépváralja2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3735Felsőtelekes2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNvegyes3595Hejőszalonta2006-07-012007-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNgyermek3600Ózd2016-07-012017-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNgyermek3600Ózd2014-07-012015-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNgyermek3924Taktakenéz2004-11-012005-05-01
CSONGRÁDvegyes6933Nagylak2004-10-012005-04-01
CSONGRÁDvegyes6635Szegvár2016-10-012017-04-01
CSONGRÁDvegyes6624Eperjes2015-03-012015-09-01
CSONGRÁDvegyes6765Csengele2016-10-012017-04-01
CSONGRÁDvegyes6768Baks2014-06-012014-12-01
CSONGRÁDvegyes6621Derekegyház2016-12-012017-06-01
CSONGRÁDvegyes6623Árpádhalom2015-11-012016-05-01
CSONGRÁDgyermek6800Hódmezővásárhely2017-06-012017-12-01
FEJÉRfelnőtt2400Dunaújváros2017-05-012017-11-01
FEJÉRvegyes8134Mátyásdomb2008-04-012008-10-01
FEJÉRvegyes7018Sárbogárd2016-09-012017-03-01
FEJÉRvegyes8055Balinka2014-11-012015-05-01
FEJÉRvegyes2423Daruszentmiklós2016-01-012016-07-01
FEJÉRvegyes2434Hantos2012-11-012013-05-01
FEJÉRfelnőtt2422Mezőfalva2014-11-012015-05-01
FEJÉRfelnőtt2422Mezőfalva2017-01-012017-07-01
FEJÉRvegyes2435Nagylók2013-02-012013-08-01
FEJÉRvegyes2431Perkáta2016-02-012016-08-01
FEJÉRfelnőtt2433Sárosd2010-09-012011-03-01
FEJÉRvegyes7041Vajta2011-08-012012-02-01
FEJÉRvegyes8137Mezőkomárom2016-09-012017-03-01
FEJÉRgyermek8000Székesfehérvár2016-05-012016-11-01
FEJÉRgyermek2400Dunaújváros2014-09-012015-03-01
FEJÉRgyermek8130Enying2012-07-012013-01-01
GYŐR-MOSON-SOPRONfelnőtt9344Rábakecöl2008-11-012009-05-01
GYŐR-MOSON-SOPRONvegyes9362Himod2013-11-012014-05-01
GYŐR-MOSON-SOPRONvegyes9146Rábapordány2016-06-012016-12-01
GYŐR-MOSON-SOPRONvegyes9312Szilsárkány2011-09-012012-03-01
GYŐR-MOSON-SOPRONvegyes9322Rábatamási2008-02-012008-08-01
HAJDU-BIHARvegyes4122Gáborján2014-11-012015-05-01
HAJDU-BIHARvegyes4123Hencida2017-01-012017-07-01
HAJDU-BIHARvegyes4284Kokad2016-01-012016-07-01
HAJDU-BIHARfelnőtt4138Komádi2012-03-012012-09-01
HAJDU-BIHARfelnőtt4138Komádi2014-09-012015-03-01
HAJDU-BIHARvegyes4136Körösszakál2015-05-012015-11-01
HAJDU-BIHARvegyes4134Mezősas2004-10-012005-04-01
HAJDU-BIHARvegyes4176Sáp2011-03-012011-09-01
HAJDU-BIHARfelnőtt4066Tiszacsege2017-01-012017-07-01
HAJDU-BIHARvegyes4146Újiráz2004-10-012005-04-01
HAJDU-BIHARgyermek4150Püspökladány2015-01-012015-07-01
HAJDU-BIHARgyermek4150Püspökladány2017-04-012017-10-01
HAJDU-BIHARgyermek4254Nyíradony2016-09-012017-03-01
HAJDU-BIHARgyermek4242Hajdúhadház2017-03-012017-09-01
HEVESfelnőtt3250Pétervására2017-01-012017-07-01
HEVESvegyes3328Egerszólát2016-11-012017-05-01
HEVESvegyes3396Kerecsend2016-10-012017-04-01
HEVESvegyes3262Markaz2014-11-012015-05-01
HEVESvegyes3293Visznek2009-06-012009-12-01
HEVESfelnőtt3021Lőrinci2015-08-012016-02-01
HEVESvegyes3371Átány2009-11-012010-05-01
HEVESvegyes3369Tarnabod2014-09-012015-03-01
HEVESvegyes3382Tarnaszentmiklós2016-01-012016-07-01
HEVESvegyes3379Egerfarmos2011-03-012011-09-01
HEVESvegyes3273Halmajugra2012-01-012012-07-01
HEVESvegyes3344Mikófalva2016-09-012017-03-01
HEVESvegyes3261Pálosvörösmart2011-08-012012-02-01
HEVESvegyes3395Demjén2017-06-012017-12-01
HEVESgyermek3360Heves2013-10-012014-04-01
HEVESgyermek3250Pétervására2017-02-012017-08-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKfelnőtt5241Abádszalók2015-12-012016-06-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5142Alattyán2015-10-012016-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5475Csépa2013-09-012014-03-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKfelnőtt5123Jászárokszállás2017-03-012017-09-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5137Jászkisér2015-07-012016-01-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKfelnőtt5055Jászladány2013-11-012014-05-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5331Kenderes2016-09-012017-03-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKfelnőtt5083Kengyel2015-01-012015-07-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5453Mezőhék2004-10-012005-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5053Szászberek2010-11-012011-05-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5232Tiszabő2004-10-012005-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKfelnőtt5430Tiszaföldvár2016-04-012016-10-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5094Tiszajenő2017-06-012017-12-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5474Tiszasas2016-10-012017-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5061Tiszasüly2016-10-012017-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5082Tiszatenyő2014-10-012015-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKvegyes5476Szelevény2008-12-012009-06-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKgyermek5321Kunmadaras2015-07-012016-01-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKgyermek5100Jászberény2010-05-012010-11-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKgyermek5100Jászberény2016-10-012017-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKgyermek5200Törökszentmiklós2015-04-012015-10-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKgyermek5350Tiszafüred2016-11-012017-05-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKgyermek5400Mezőtúr2014-07-012015-01-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKgyermek5231Fegyvernek2008-08-012009-02-01
KOMÁROM-ESZTERGOMfelnőtt2500Esztergom2015-06-012015-12-01
KOMÁROM-ESZTERGOMvegyes2898Kocs2006-04-012006-10-01
KOMÁROM-ESZTERGOMvegyes2899Naszály2017-01-012017-07-01
KOMÁROM-ESZTERGOMgyermek2510Dorog2013-07-012014-01-01
KOMÁROM-ESZTERGOMgyermek2840Oroszlány2017-01-012017-07-01
KOMÁROM-ESZTERGOMgyermek2800Tatabánya2015-01-012015-07-01
NOGRÁDfelnőtt3078Bátonyterenye2015-10-012016-04-01
NOGRÁDvegyes2644Borsosberény2016-10-012017-04-01
NOGRÁDvegyes2676Cserhátsurány2016-06-012016-12-01
NOGRÁDvegyes3165Endrefalva2017-02-012017-08-01
NOGRÁDvegyes3182Karancslapujtő2004-10-012005-04-01
NOGRÁDvegyes3186Litke2014-04-012014-10-01
NOGRÁDvegyes3143Mátranovák2012-12-012013-06-01
NOGRÁDvegyes3131Sóshartyán2009-10-012010-04-01
NOGRÁDvegyes3044Szirák2013-03-012013-09-01
NOGRÁDfelnőtt3100Salgótarján2009-05-012009-11-01
NOGRÁDfelnőtt3104Salgótarján2013-07-012014-01-01
NOGRÁDgyermek3100Salgótarján2014-01-012014-07-01
NOGRÁDgyermek3104Salgótarján2010-05-012010-11-01
NOGRÁDgyermek3100Salgótarján2015-06-012015-12-01
NOGRÁDgyermek3121Somoskőújfalu2007-02-012007-08-01
PESTfelnőtt2310Szigetszentmiklós2017-02-012017-08-01
PESTfelnőtt2194Tura2016-09-012017-03-01
PESTfelnőtt2766Tápiószele2016-11-012017-05-01
PESTfelnőtt2737Ceglédbercel2016-09-012017-03-01
PESTvegyes2711Tápiószentmárton2017-02-012017-08-01
PESTfelnőtt2747Törtel2017-02-012017-08-01
PESTfelnőtt2251Tápiószecső2016-07-012017-01-01
PESTfelnőtt2767Tápiógyörgye2016-09-012017-03-01
PESTvegyes2381Táborfalva2014-01-012014-07-01
PESTvegyes2244Úri2016-07-012017-01-01
PESTvegyes2764Tápióbicske2015-10-012016-04-01
PESTgyermek2740Abony2017-06-012017-12-01
PESTgyermek2340Kiskunlacháza2015-06-012015-12-01
PESTgyermek2254Szentmártonkáta2013-10-012014-04-01
PESTgyermek2251Tápiószecső2016-01-012016-07-01
PESTgyermek2750Nagykőrös2016-08-012017-02-01
SOMOGYvegyes7588Vízvár2015-06-012015-12-01
SOMOGYvegyes7918Lakócsa2008-07-012009-01-01
SOMOGYfelnőtt7570Barcs2017-01-012017-07-01
SOMOGYfelnőtt7500Nagyatád2016-04-012016-10-01
SOMOGYfelnőtt7500Nagyatád2017-06-012017-12-01
SOMOGYvegyes7515Somogyudvarhely2015-10-012016-04-01
SOMOGYfelnőtt8618Kereki2015-04-012015-10-01
SOMOGYvegyes7285Törökkoppány2015-04-012015-10-01
SOMOGYvegyes8708Somogyfajsz2013-02-012013-08-01
SOMOGYfelnőtt8630Balatonboglár2017-05-012017-11-01
SOMOGYvegyes81712015-04-012015-10-01
SOMOGYgyermek8700Marcali2015-04-012015-10-01
SOMOGYgyermek7500Nagyatád2012-07-012013-01-01
SOMOGYgyermek7561Nagybajom2016-10-012017-04-01
SOMOGYgyermek8654Ságvár2010-05-012010-11-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4468Balsa2011-12-012012-06-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4934Beregdaróc2007-05-012007-11-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4732Cégénydányád2016-07-012017-01-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4245Érpatak2015-04-012015-10-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4356Nyírcsaholy2017-03-012017-09-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4565Pusztadobos2016-06-012016-12-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4822Nyírparasznya2013-03-012013-09-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4267Penészlek2013-11-012014-05-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4975Méhtelek2013-05-012013-11-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4534Székely2017-06-012017-12-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4456Tiszadob2017-02-012017-08-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4834Tiszakerecseny2015-03-012015-09-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGfelnőtt4450Tiszalök2016-02-012016-08-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGvegyes4628Tiszaszentmárton2013-12-012014-06-01
TOLNAfelnőtt7144Decs2017-04-012017-10-01
TOLNAvegyes7122Kakasd2017-01-012017-07-01
TOLNAvegyes7159Kisdorog2015-04-012015-10-01
TOLNAvegyes7181Tevel2014-01-012014-07-01
TOLNAvegyes7227Gyulaj2005-11-012006-05-01
TOLNAvegyes7212Kocsola2014-09-012015-03-01
TOLNAfelnőtt7064Gyönk2006-04-012006-10-01
TOLNAvegyes7098Magyarkeszi2015-11-012016-05-01
TOLNAvegyes7083Tolnanémedi2012-08-012013-02-01
TOLNAfelnőtt7025Bölcske2011-11-012012-05-01
TOLNAfelnőtt7090Tamási2017-01-012017-07-01
TOLNAfelnőtt7100Szekszárd2016-08-012017-02-01
TOLNAfelnőtt7100Szekszárd2016-04-012016-10-01
TOLNAgyermek7064Gyönk2007-12-012008-06-01
TOLNAgyermek7143őcsény2014-03-012014-09-01
VASfelnőtt9941őriszentpéter2016-04-012016-10-01
VASvegyes9651Uraiújfalu2016-11-012017-05-01
VASvegyes9554Egyházashetye2013-07-012014-01-01
VASvegyes9781Egyházashollós2015-01-012015-07-01
VASvegyes9676Hosszúpereszteg2015-09-012016-03-01
VASvegyes9512Ostffyasszonyfa2014-07-012015-01-01
VASvegyes9621Ölbő2012-01-012012-07-01
VASgyermek9900Körmend2016-09-012017-03-01
VASgyermek9970Szentgotthárd2015-01-012015-07-01
VESZPRÉMvegyes8481Somlóvásárhely2013-11-012014-05-01
VESZPRÉMvegyes8409Úrkút2017-02-012017-08-01
VESZPRÉMvegyes8164Balatonfőkajár2015-04-012015-10-01
VESZPRÉMvegyes8163Csajág2014-07-012015-01-01
VESZPRÉMgyermek8500Pápa2010-12-012011-06-01
VESZPRÉMgyermek8500Pápa2016-04-012016-10-01
ZALAvegyes8764Dióskál2014-04-012014-10-01
ZALAvegyes8747Garabonc2015-12-012016-06-01
ZALAvegyes8774Gelse2015-02-012015-08-01
ZALAvegyes8342Óhíd2015-11-012016-05-01
ZALAvegyes8895Pusztamagyaród2015-05-012015-11-01
ZALAfelnőtt8960Lenti2004-10-012005-04-01
ZALAfelnőtt8360Keszthely2017-06-012017-12-01
BUDAPESTfelnőtt1181Budapest XVIII. kerület2017-01-012017-07-01
BUDAPESTfelnőtt1138Budapest XIII. kerület2015-02-012015-08-01
BUDAPESTfelnőtt1084Budapest VIII. kerület2014-11-012015-05-01
BUDAPESTfelnőtt1084Budapest VIII. kerület2016-07-012017-01-01
BUDAPESTfelnőtt1087Budapest VIII. kerület2017-01-012017-07-01
BUDAPESTfelnőtt1101Budapest X. kerület2017-06-012017-12-01
BUDAPESTgyermek1182Budapest XVIII. kerület2016-01-012016-07-01
BUDAPESTgyermek1188Budapest XVIII. kerület2016-02-012016-08-01
BUDAPESTgyermek1181Budapest XVIII. kerület2012-06-012012-12-01
BUDAPESTgyermek1204Budapest XX. kerület2016-01-012016-07-01
BUDAPESTgyermek1203Budapest XX. kerület2017-05-012017-11-01
BUDAPESTgyermek1203Budapest XX. kerület2017-02-012017-08-01
BUDAPESTgyermek1083Budapest VIII. kerület2017-01-012017-07-01